Het wetsvoorstel om de spelregels voor pensioenfondsen aan te scherpen, kan mogelijk ook rekenen op steun van GroenLinks. 

Tweede Kamerlid Jesse Klaver liet maandag in het debat erover weten dat hij in beginsel positief tegenover het plan staat, al heeft hij wel nog een aantal vragen, bezwaren en wensen. 

Klaver wil pas na het antwoord van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken een definitief oordeel geven.

Mocht GroenLinks de wet steunen, dan ontstaat er ook in de Senaat een ruime meerderheid. Ook de coalitiefracties VVD en PvdA en de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zullen voorstemmen.

Pensioenfondsen moeten volgens het wetsvoorstel vanaf volgend jaar hogere financiële buffers aanhouden om te voorkomen dat ze opnieuw in problemen raken. Veel fondsen moesten afgelopen jaren hun pensioenen verlagen. De aanscherping betekent wel dat de fondsen minder makkelijk hun uitkeringen jaarlijks kunnen verhogen (indexeren)

Boos

CDA, SP en andere oppositiefracties zijn boos dat kabinet, regeringsfracties en de bevriende oppositie achter gesloten deuren een akkoord hebben gesloten. Ze bedongen maandag bij het begin van het het Kamerdebat hierover een schorsing om zich te beraden. Daarna ging het debat alsnog van start.

Zondag lekte uit dat VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP het eens zijn geworden over enkele aanpassingen van het wetsvoorstel. Zij dienden bij aanvang van het debat een wijzigingsvoorstel hiervoor in. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaf toe dat er vorige week met diverse fracties is gesproken.

Indexeren

ChristenUnie en SGP vonden de aanscherping te ver gaan, zo lieten ze twee weken geleden weten. Daarom is die in het overleg met Klijnsma, de coalitie en D66 ietwat versoepeld. Pensioenfondsen mogen daardoor wat sneller hun pensioen indexeren dan aanvankelijk de bedoeling was.

Het kabinet heeft de steun van bevriende oppositie nodig om zijn wetsvoorstel straks door de Senaat te krijgen. Daar heeft het geen meerderheid.

'Sloopplan'

De andere oppositiefracties zijn zeer kritisch over het wetsvoorstel. Zij vinden dat de pensioenfondsen te veel aan banden worden gelegd met de aanscherping van de regels. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt sprak van een ''sloopplan'' en een ''overreactie'' op de financiële crisis.

Barry Madlener (PVV) wil dat ''deze rampzalige wet van tafel gaat''. CDA'er Pieter Omtzigt wees erop dat pensioenfondsen straks aan strengere regels moeten voldoen dan verzekeraars. Ook vroeg hij zich af of het wetsvoorstel niet strijdig is met het Europees recht. Over dat laatste wil ook onder meer de PvdA opheldering.

De Pensioenfederatie (de koepel van pensioenfondsen) heeft zich eerder al negatief uitgelaten over het kabinetsplan.

Koopkracht

ANBO, belangenbehartiger voor senioren, stelt in een reactie niet blij te zijn met de nieuwe pensioenafspraken. De afspraken verbeteren het wetsvoorstel iets, maar onvoldoende, zo stelt de bond. De nieuwe afspraken betekenen volgens ANBO nog steeds dat miljoenen gepensioneerden 5 procent koopkracht moeten inleveren de komende 10 jaar.

"Terwijl deze groep de afgelopen zes jaar al 14 procent koopkracht heeft ingeleverd omdat zij indexatie zijn misgelopen. En daar kwamen de kortingen tot 7 procent nog eens bij'', aldus de ANBO.

De ouderenorganisatie wil geen hogere buffers en is van mening dat pensioenfondsen meer risico's moeten kunnen nemen. ''Dat zorgt uiteindelijk voor een hoger pensioen.''

Bekijk hier de reactie van de oppositie:

Nieuwe regels moeten pensioen stabieler maken | Bouw ik genoeg pensioen op?