Kabinet, regeringsfracties en de 'bevriende' oppositie hebben overeenstemming over het aanscherpen van de pensioenregels.

Dat betekent dat er ook een meerderheid voor de plannen in de Eerste Kamer zal zijn. Ingewijden hebben dat zondagavond gezegd.

ChristenUnie en SGP dreigden eerder de plannen te blokkeren. Zij hebben op enkele punten tegemoetkomingen gekregen, maar de grote lijnen van het wetsvoorstel zijn overeind gebleven.

Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat pensioenfondsen vanaf volgend jaar hogere financiële buffers moeten aanhouden.

Dat moet voorkomen dat ze in de toekomst weer in financiële problemen raken. Pensioenfondsen kunnen daardoor minder makkelijk hun uitkeringen verhogen (indexeren). Dat regime is onder druk van ChristenUnie en SGP iets versoepeld.

Indexeren

Pensioenfondsen die hun zaakjes helemaal op orde hebben, mogen sneller indexeren. Volgens het wetsvoorstel zouden ze dat over een termijn van tien jaar moeten doen. Dat wordt nu vijf jaar.

Verder worden de regels om de pensioen te verlagen wat versoepeld.

Ook komt er mogelijk nog een onderzoek naar de lage rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren om vast te stellen of ze op termijn de pensioenen nog kunnen betalen. Volgens sommigen zou die rekenrente wel wat hoger vastgesteld kunnen worden.

Het akkoord tussen de coalitie en bevriende oppositie is volgens bronnen een paar dagen geleden tot stand gekomen. Maandag spreekt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

Kern blijft overeind

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg zegt in een reactie tevreden te zijn dat de kern van het wetsvoorstel overeind blijft. De pensioenrisico's worden daardoor volgens hem straks evenwichtiger over de generatie verdeeld. Dat pensioenfondsen hogere buffers moeten gaan aanhouden, is gunstig voor jongeren en werkenden.

Van Weyenberg gaat ervan uit dat door de nieuwe regels de pensioenpremies met 4,5 miljard euro kunnen dalen, zoals het Centraal Planbureau heeft berekend. De ChristenUnie was zondag niet voor een reactie bereikbaar.

Wat betekent het pensioenplan voor u? | Bouw ik genoeg pensioen op?