PVV-Kamerlid Martin Bosma had kunnen voorkomen dat partijleider Geert Wilders door het Openbaar Ministerie kan worden vervolgd voor onder meer haatzaaien.

Bosma had daarvoor een initiatiefwetsvoorstel dat de PVV zelf indiende, moeten voorleggen aan de Tweede Kamer.

Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag.

Het initiatiefwetsvoorstel, dat in september 2012 door toenmalig PVV'er Johan Driessen werd ingediend, behelsde de verruiming van de vrijheid van meningsuiting.

Daarvoor wilde de PVV twee wetsartikelen uit het wetboek van Strafrecht die betrekking hebben op groepsbelediging (artikel 137c) en het aanzetten tot haat en discriminatie (artikel 137d) laten schrappen.

Het is op deze drie punten dat Wilders mogelijk door het OM wordt vervolgd, zoals deze week bekend werd gemaakt. Het OM wil Wilders verhoren over zijn uitspraken op 12 en 19 maart van dit jaar waarin het pleitte voor 'minder Marokkanen'.

Bosma

PVV-Kamerlid en fractiesecretaris Martin Bosma was sinds januari 2013 verantwoordelijk voor de afhandeling van het wetsvoorstel, toen indiener Johan Driessen zijn Kamerzetel verloor.

Volgens NRC Handelsblad deed Bosma 'niets meer' om het wetsvoorstel daarna in de Tweede Kamer behandeld te krijgen. 

In januari 2013 bracht de Raad van State advies uit over de wet. Hierop had Bosma schriftelijk moeten reageren, wat hij naliet. Daardoor kon in de Tweede Kamer nooit over de eventuele wetswijziging worden gestemd. 

Geert Wilders en Martin Bosma wilden niet reageren op vragen van NRC.

Van Klaveren

De partij VNL (VoorNederland), die bestaat uit oud-PVV'ers, meldt aan de krant dat het het initiatiefwetsvoorstel alsnog aan de Kamer wil voorleggen. Volgens VNL-lid Joram van Klaveren had het initiatief destijds kans van slagen gehad door mogelijke steun van de VVD, D66 en GroenLinks.

Het OM onderzoekt momenteel of de PVV-politicus kan worden vervolgd voor zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' die hij deed op 12 en 19 maart van dit jaar. 

Wilders deed die uitspraken kort na de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Ze leidden tot veel (internationale) ophef. Een aantal PVV'ers verliet de landelijke en lokale partijfractie, omdat ze vonden dat Wilders te ver was gegaan. 

Van Klaveren stapte in maart 2014 uit de PVV, kort na de uitspraken van Wilders. De oud-PVV'er ontkent niet dat Wilders destijds zelf ook twijfelde over die uitspraak.

Eerder werd bekend dat Geert Wilders zich kort na de uitspraken in maart afvroeg of hij hiermee mogelijk te ver was gegaan.

Deze week liet Wilders weten 'woedend' te zijn over de verdenking van het OM. Hij zegt naar steeds achter de uitspraken te staan.