Het kabinet wil het socialezekerheidsverdrag met Marokko opzeggen, omdat de onderhandelingen over aanpassing ervan met het Noord-Afrikaanse land zijn mislukt.

De wet die dit moet regelen, wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten, zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) na afloop van de vergadering.

Hij wil de hoogte van de uitkeringen die naar mensen in Marokko gaan, aanpassen aan het levenspeil in dat land. 

Dat betekent dat ze flink lager worden. Maar volgens de rechter is dat strijdig met het verdrag met dat land. Marokko wil niet meewerken aan een verdragswijziging.

De Kamer nam eerder dit jaar een VVD-motie aan waarin stond dat het verdrag met Marokko moest worden opgezegd als de onderhandelingen niet snel vruchten zouden afwerpen.

Het kabinet wil per 1 januari 2016 af van het verdrag, zodat mensen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regels. De opzegging betekent dat er dan geen nieuwe uitkeringen meer gaan naar mensen in Marokko. Ze houden wel recht op AOW. 

Kinderbijslag

De 'export' van kinderbijslag moet ook stoppen, het kabinet vindt dat die bedoeld is voor kinderen die in Nederland opgroeien.

Asscher zei vrijdag te betreuren dat Nederland zich genoodzaakt ziet het verdrag op te zeggen omdat Marokko jaren over ''het redelijke verlangen'' van Nederland om de uitkeringen te verlagen, weigerde te onderhandelen.

Opzegging levert hem tussen de 7 en 9 miljoen euro op, maar het gaat Asscher meer om het principe dan om het geld.

Vriendschap

Hij beaamde dat het opzeggen de relaties tussen Nederland en Marokko op scherp zet. Hij en minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zullen de komende tijd investeren in de al 400 jaar bestaande vriendschap tussen de twee landen, ook omdat de landen een gezamenlijk belang hebben bij de strijd tegen extremisme en jihadisme.

De handel tussen beide landen, die overigens gering is, loopt geen schade op, denkt minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Bekijk hier de reactie van Asscher: