Nederland wil meekijken naar "onorthodoxe oplossingen" in Syrië zoals een humanitaire corridor, een bufferzone of een vliegverbod (no fly zone).

Dat zei minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) donderdag in de Tweede Kamer.

Militair ingrijpen in Syrië blijft op dit moment geen optie voor het kabinet. Daar blijft een VN-mandaat voor nodig, is het inzicht van de regering. Een meerderheid van de Kamer steunt deze zienswijze.

Ook voor de humanitaire corridor blijft internationaal topoverleg nodig. Rusland en China moeten bij deze discussie betrokken worden, aldus Timmermans.

Ook blijft hij tegen het bewapenen van de oppositie in Syrië. Hij is bang dat de wapens in verkeerde handen terecht zullen komen.

Tijdens het debat bleek verder dat geen van de partijen is afgeweken van eerder ingenomen standpunten over een militaire interventie in Syrië.

Oppositiepartijen CDA en ChristenUnie blijven bij het kabinet aandringen op ingrijpen in de Noord-Syrische grensstad Kobani waar de Koerden overlopen dreigen te worden door de strijders van IS.

Volgens VVD-Kamerlid Han ten Broeke is er een internationale coalitie van meer dan veertig landen die vecht tegen het terreur van IS.

Nederland levert een bijdrage in Irak en als de coalitie erom vraagt, zou de VVD ingrijpen in Syrië verwelkomen. Maar dat is aan het kabinet en niet aan de Kamer, zegt Ten Broeke in de richting van de christelijke partijen.

Bekijk hier de reactie van Pieter Omtzigt (CDA):

Volkenrechtelijk mandaat

Voor de PvdA blijft het belangrijk te streven naar een internationale rechtsbasis voor ingrijpen.

Ook het feit dat bombardementen geen eind zullen maken aan het conflict speelt mee bij de afweging om voorlopig militair afzijdig te blijven, aldus Michiel Servaes.

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) lijkt de "meerwaarde van een inzet boven Syrië beperkt".

Bewapening

Wel voelen verscheidene partijen er wat voor om de Koerden in Kobani te steunen. D66 wil weten of Koerden daar kunnen worden bewapend. Daar zijn ook ChristenUnie en SGP voorstander van.

Ook zou Turkije volgens deze partijen Koerdische strijders de grens moeten laten oversteken om in Kobani te gaan vechten tegen IS.

Het kabinet ziet geen ruimte voor militaire actie hier en de Nederlandse bijdrage in de strijd tegen IS blijft beperkt tot het bestrijden van de terreurbeweging in Irak.