Budgetinstantie Nibud waarschuwt dat studenten bij het afschaffen van het basisbeurs worden geconfronteerd met hoge schulden.

"De norm lijkt te worden dat het normaal is om schulden te hebben in plaats van dat schulden moeten worden afgelost", aldus Anna van der Schors woensdag namens het Nibud tijdens een hoorzitting over het leenstelsel in de Tweede Kamer.

In het leenstelsel, dat per 1 september 2015 moet ingaan, is een terugbetaaltermijn van 35 jaar gekoppeld. In een eerder voorstel lag deze termijn op 15 jaar.

"Dat brengt het gevaar met zich mee dat je over de hele looptijd veel meer geld kwijt bent dan in de eerder voorgestelde vijftien jaar", aldus Van der Schors.

Volgens haar wordt nu wel gecommuniceerd dat de maandlasten laag zijn bij een langere looptijd, maar niet over de hogere schuldenberg.

Van der Schors stelt voor om een lagere standaard te bepalen van bijvoorbeeld twintig jaar. Deze kan door de student indien nodig worden verlengd naar 35 jaar. "Het uitgangspunt moet zijn dat iedere student zo snel mogelijk van zijn schuld af is", stelt ze.

Het Nibud wil dat al tijdens het voortgezet onderwijs duidelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn van lenen. Ook moet bij de aanvraag van een lening duidelijk uiteen worden gezet wat de gevolgen hiervan zijn voor de student.

Tijdens de hoorzitting toonden de diverse studentenbonden zich zoals verwacht fel tegenstander van het leenstelsel. De universiteitenkoepel VSNU en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) waren wel positief.

VSNU-voorzitter Karl Dittrich: "Het leenstelsel is de enige mogelijkheid om komende jaren fors te kunnen investeren in het onderwijs."