Het kabinet staat onder druk van de linkse partijen in de Tweede Kamer om extra inspanningen te doen op energiegebied. 

PvdA en GroenLinks vrezen dat anders het energieakkoord in gevaar komt. In dat akkoord maakte het kabinet afspraken met vakbonden, werkgevers en milieubeweging over energiebesparing en schonere energie.

GroenLinks zal premier Mark Rutte dinsdag in een debat oproepen de regie over de uitvoering van het energieakkoord naar zich toe te trekken. Volgens fractieleider Bram van Ojik dreigt dat de grootste mislukking van dit kabinet te worden.

PvdA-leider Diederik Samsom noemde het zondag al onacceptabel als de afspraken uit het energieakkoord, dat het kabinet met vakbonden, werkgevers en milieubeweging heeft gesloten, niet gehaald worden. Hij spoorde het kabinet aan tot actie.

Studie

Volgens een studie van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ruimtelijk Planbureau, die dinsdag verschijnt, zou de doelstelling uit het energieakkoord om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken niet realiseerbaar zijn.

De uitkomsten van het onderzoek lekten vorige week uit. Volgens een rapport waarbij het Centraal Planbureau betrokken was, zou de aanleg van windmolenparken op zee, een belangrijk onderdeel van het energieakkoord, veel minder energiewinst opleveren dan gedacht.

Extra maatregelen

De VVD maakt zich minder zorgen over de problemen rond het energieakkoord dan coalitiepartner PvdA. VVD-Kamerlid René Leegte zei maandag in het NOS Journaal dat niet te snel naar extra maatregelen gegrepen moet worden.

In coalitiekringen worden berichten dat de problemen rond het energieakkoord tot oplopende spanningen leiden tussen VVD en PvdA echter tegengesproken.

De regeringspartijen zouden er niets voor voelen de discussie erover op de spits te drijven. De eerste verantwoordelijkheid voor het akkoord binnen het kabinet ligt bij minister Henk Kamp van Economische Zaken, een VVD'er. Kamp ontkende zondag nog dat windmolenparken op zee niet de verwachte besparingen zullen opleveren.