Het aanleggen van windmolenparken op zee kost 4,8 tot 5 miljard euro, afhankelijk van de locatie. 

Dat blijkt uit een eerder gepubliceerde studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Volgens het onderzoek, dat begeleid werd door het Centraal Planbureau (CPB), levert windenergie vooralsnog niks op, waardoor er alleen sprake zou zijn van maatschappelijke kosten.

Het CPB haalt aan dat in Europa de maximale Co2-uitstoot vaststaat door het emissierechtensysteem. In dit systeem geeft de EU Co2-rechten uit, waarmee bedrijven in een bepaald aantal sectoren Co2 mogen uitstoten. Het aantal Co2-rechten, en daarme de uitstoot, staat vast. 

Die rechten worden niet minder als je veel windmolens neerzet, zei CPB-medewerkster Annemiek Verrips zondag in het NOS Journaal.

Misverstand

Kamp spreek van ''een betreurenswaardig misverstand'' bij het CPB. Hij gaat ervan uit dat het Europese systeem van emissiehandel zal veranderen en dat windenergie straks wel baten op gaat leveren.

Volgens Kamp wordt met de windmolenparken op termijn in totaal 4,2 miljard euro bespaard ten opzichte van eerdere plannen. De minister heeft drie gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken.