PvdA-voorzitter Hans Spekman wil dat zijn partij veel vaker ''activistische politiek'' gaat bedrijven.

Nu veel maatregelen uit het regeerakkoord door het parlement zijn, is daar ruimte voor, zegt hij zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur. ''En die ruimte gaan we gebruiken.''

Zo gaat de PvdA ''als een bok op de haverkist zitten'' bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten per 1 januari 2015. Verschillende geledingen binnen de partij, van het wetenschappelijk bureau tot leden die in de zorg werkzaam zijn, worden daarbij betrokken.

Zij zullen meteen aan de bel trekken als bij de decentralisatie iets mis dreigt te gaan.

Onzekerheid

Spekman zegt te beseffen dat er veel onzekerheid is bij burgers over het overhevelen van de jeugdzorg en de langdurige zorg naar de gemeenten. Hij begrijpt de onrust en wil dat de PvdA 'partijbreed' de vinger aan de pols houdt.

Het is de bedoeling dat zowel positieve doorbraken als problemen worden gesignaleerd. Dat gebeurt onder meer door te praten met cliënten en werknemers in de zorg. Verder worden raadsleden en wethouders van de PvdA getraind om voorbereid te zijn op de veranderingen in de zorg en beter beslagen ten ijs kunnen komen.

Die trainingen zijn voor een deel al achter de rug. Er worden ook ombudsteams van de PvdA actief die samen met raadsleden en wethouders een oogje in het zeil houden.