Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet van plan om de uitzetting van Armeense vreemdelingen op te schorten.

Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch had vorige maand om opschorting gevraagd, omdat er sprake was van veel zelfmoordpogingen en dreigende zelfdodingen onder Armeniërs in zijn gemeente.

Ook zouden behandelaars van de Armeniërs in een psychiatrische instelling in Den Bosch kritiek hebben op de werkwijze van onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Bureau Medische Advisering (BMA). Maar Teeven herkent zich in het geheel niet in dat beeld, schrijft hij vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens hem worden de asielverzoeken zorgvuldig beoordeeld, evenals mogelijke medische omstandigheden en redenen die een terugkeer zouden blokkeren.

Zorgvuldige behandeling

Bovendien is het volgens Teeven ''aan de orde van de dag dat asielzoekers dreigen met suïcide in het kader van hun toelatingsaanvraag of in het kader van hun ophanden zijnde terugkeer. Deze dreiging kan nooit een zelfstandige grond voor verblijf zijn.

Het vraagt wel zorgvuldige behandeling door de medewerkers van de vreemdelingenketen'', aldus de staatssecretaris. Hij verwijst naar programma's die zijn opgesteld om suïcidaal gedrag te signaleren. Maar geen enkel land of zorgstelsel kan volgens Teeven elke zelfmoord voorkomen.

Asielzoekers uit Armenië hebben wel meer dan gemiddeld medische klachten, stelt hij. Daarom zijn er in Europees verband projecten ontwikkeld voor de begeleiding en terugkeer van Armeniërs.