Overheidsdiensten wisselen gegevens van burgers onderling uit, maar dat gebeurt onder bepaalde voorwaarden en is in de wet vastgelegd. 

Dat valt op te maken uit een brief die minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vrijdag naar de Tweede Kamer stuurden.

De Kamer wilde opheldering naar aanleiding van mediaberichten de afgelopen week dat de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders zou opvragen bij de Belastingdienst.

Dat is onjuist, stellen de bewindslieden. De fiscus verstrekt alleen gegevens over een persoon of organisatie die onderzocht wordt en dan alleen na gerichte vragen.

Terroristisch misdrijf

De AIVD kan bijvoorbeeld gegevens opvragen bij vermoedens over een terroristisch misdrijf. Ook het Openbaar Ministerie kan gegevens vorderen in het kader van een gerechtelijk onderzoek of om een vonnis te kunnen uitvoeren.

Omgekeerd mag de Belastingdienst ook gegevens opvragen of verzamelen om de belastingheffing goed uit te kunnen voeren. Het kan daarbij ook om grote hoeveelheden data gaan zoals kentekengegevens (ANPR).

Die worden onder meer vastgelegd met camera's in voertuigen van de Belastingdienst, maar ook worden ANPR-gegevens gebruikt die de politie heeft verzameld.