Het Verenigd Koninkrijk moet in de Europese Unie blijven. Die wens spreekt de Britse kandidaat-commissaris Jonathan Hill woensdag uit tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement.

''Ik wil dat Groot-Brittannië deel blijft uitmaken van een succesvolle Europese Unie. Dat is zinvol voor Groot-Brittannië en voor de EU'', zegt de Brit.

Hill is lid van de conservatieve partij onder leiding van de Britse premier David Cameron. Steeds meer Britten twijfelen of het Verenigd Koninkrijk nog deel moet uitmaken van de EU.

Cameron heeft voor 2017 een referendum beloofd over de vraag of het Verenigd Koninkrijk in de EU moet blijven als zijn partij volgend jaar de verkiezingen wint.

Belangenverstrengeling

De kandidaat-commissaris deed er woensdag alles aan om de schijn van belangenverstrengeling met de Londense financiële sector weg te nemen.

Tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement benadrukt Hill dat hij geen aandelen meer heeft en geen deel uitmaakt van een raad van bestuur of raad van commissarissen.

Omstreden

Hill is voorgedragen voor de portefeuille Financiële Diensten en Kapitaalmarkten. Onomstreden is dat niet, omdat Hill lobbyist is geweest in het financiële hart van Groot-Brittannië, de City in Londen.

''Ik ben hier niet om de belangen van de City te verdedigen, maar om de belangen van de burgers van Europa te verdedigen'', aldus Hill. Hij benadrukt dat hij vier jaar geleden vertrokken is als lobbyist.

Of hij de Europarlementariërs ervan heeft kunnen overtuigen dat hij de juiste persoon op de juiste plek is, is nog maar de vraag. Hill wist op enkele vragen geen onderbouwd antwoord te geven.

Zo werd hem gevraagd wat hij vindt van eurobonds. Dat is het op Europees niveau op de markt brengen van schuldpapier. Ook werd hem gevraagd of er een Europees depositogarantiestelsel komt.

Huiswerk

Nederlandse Europarlementariërs waren dan ook kritisch over het optreden. ''Hill heeft nog huiswerk te doen. Zo veel is duidelijk geworden'', twittert PvdA'er Paul Tang. GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout had het zelfs over ''door het ijs zakken''.

Alle kandidaat-commissarissen moeten op sollicitatiegesprek komen bij het EP. In het verleden heeft het EP kandidaten naar huis gestuurd, omdat ze te licht waren bevonden.