Het wekelijkse vragenuurtje van de Tweede Kamer krijgt binnenkort een andere vorm. Premier Mark Rutte wordt dan iedere dinsdag de gast van de Kamer en zal de degens kruisen met de fractievoorzitters. 

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg hoopt dat het 'vragenuurtje-nieuwe-stijl na het kerstreces van start kan gaan, zei haar woordvoerster woensdag naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant.

De Kamer nam eerder dit jaar een motie aan waarin op de verandering werd aangedrongen. De precieze vorm moet nog uitgewerkt worden.

Tijdens het huidige vragenuurtje kan elk Kamerlid een minister of staatssecretaris naar de Kamer roepen om hem of haar te ondervragen over actuele ontwikkelingen. Aanleiding is meestal een mediabericht. Erg spannend wordt het meestal niet. De antwoorden zijn doorgaans voorspelbaar en soms voelen Kamerleden zich met een kluitje in het riet gestuurd.

Volgens een breed gesteunde Kamermotie zal "het vragenuur in aantrekkelijkheid en in kracht toenemen" als de premier wekelijks met de fractieleiders in debat gaat. Daarbij wordt met een jaloers oog gekeken naar de gang van zaken in het Britse Lagerhuis, waar het optreden van de premier haast elke week voor politiek vuurwerk zorgt.

Brits voorbeeld

In het verleden is al vaker geprobeerd het vragenuurtje van de Kamer te veranderen naar Brits voorbeeld. Vorig jaar werd nog een motie van de SP'ers Ronald van Raak hierover afgewezen. "Zo zie je maar dat soms ook afgewezen voorstellen het halen", zei Van Raak woensdag tevreden.