De controles op de bestedingen van de EU-miljarden in heel Europa moeten slimmer, minder belastend voor de bedrijven die subsidie kregen en ook goedkoper.

Het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg, de oud-Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, pleit daarvoor.

De verantwoording van EU-subsidies moet goed zijn, zei Brenninkmeijer dinsdag in een gesprek met journalisten, maar er moet geen 'verantwoordingsindustrie' ontstaan die het aanvragen van subsidies en de verantwoording voor haar rekening neemt. ''We moeten de besteding van EU-geld goed verantwoorden, maar dat moet wel proportioneel. Het moet in balans zijn.''

Brenninkmeijer is sinds 1 januari in dienst bij de Europese Rekenkamer en heeft zich af en toe flink verwonderd. Zo zag hij in een Frans dorpje hoe de enige twee gemeenteambtenaren een flink deel van hun tijd kwijt waren aan het verantwoorden hoe ze EU-subsidie voor twee herdershutten hadden besteed.

Rompslomp

Brenninkmeijer ziet ook dat veel bedrijven, vooral in het midden- en kleinbedrijf, terugdeinzen voor het aanvragen van EU-subsidies voor onder meer innovatie of onderzoek. Juist vanwege die administratieve rompslomp die komt kijken bij de verantwoording over de besteding van de subsidie. Dat betekent dat sommige subsidiebudgetten gewoon niet op raken en innovatieve bedrijven geld laten lopen.

Volgens Brenninkmeijer heeft wantrouwen over de besteding van EU-geld geleid tot doorgeschoten controles. Wat hem betreft doen de nationale rekenkamers meer gericht onderzoek zodat de Europese rekenkamer daarop kan voortbouwen.

Rare dingen

Brenninkmeijer geeft wel toe dat er in het verleden soms ''rare dingen'' gebeurden met EU-subsidies, maar het was volgens hem 'geen epidemie'. ''Wat er soms in Europa misgaat, lijkt veel op wat in Nederland soms ook misgaat."

Brenninkmeijer waarschuwt ook dat het Nederlandse kabinet zich isoleert met het elk jaar weer aandringen op een 'nationale verklaring' over de juiste besteding van EU-geld. Nederland staat tussen de 28 EU-landen vrij alleen. De Britten zijn ermee gestopt en eigenlijk zit alleen Denemarken nog op dezelfde lijn als Nederland.