Op Sint Maarten moet een kabinet van nationale eenheid, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, of een zakenkabinet met partijloze ministers worden gevormd.

Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid Roelof van Laar.

Tot verbijstering van de Tweede Kamer is er door justitie op Sint Maarten geen onderzoek gedaan naar corruptiepraktijken rond Theo Heyliger, die onlangs de verkiezingen won.

Hij wordt onder meer verdacht van het kopen van stemmen. Bij de verkiezingen van 2010 is door een rechter al fraude met stemmen door de partij van Heyliger vastgesteld, maar vervolging heeft nooit plaatsgevonden. Er zijn signalen dat er bij de verkiezingen van dit jaar opnieuw ongeregeldheden waren.

De PvdA wil onder geen beding dat Heyliger als premier aantreedt, voordat er een strafrechtelijk onderzoek naar de corruptiepraktijken is gedaan. Tot die tijd moet een nationaal kabinet of zakenkabinet aangesteld worden.

Tijd

Volgens Van Laar kan op die manier de tijd genomen worden om onderzoek te doen naar het verloop van de verkiezingen en gewerkt worden aan de aanpak van fraude en corruptie.

Als Sint Maarten besluit om toch alvast een regulier kabinet te formeren, dan wil Van Laar dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken via de Rijksministerraad een zakenkabinet of nationaal kabinet afdwingt.

VVD-Kamerlid Andre Bosman dringt er eveneens op aan dat er een onderzoek naar Heyliger komt. Hij benadrukt dat Nederland wel volledig de ruimte moet krijgen om onderzoek te kunnen doen.

Overigens verwacht Bosman niet dat Heyliger zelf premier zal worden in het nieuwe kabinet op Sint Maarten. Hij denkt dat Heyliger iemand anders naar voren zal schuiven.

Dwingende ogen

Een onlangs verschenen rapport van adviesbureau PWC toonde opnieuw aan dat er op Sint Maarten sprake is van grootschalige corruptie en vriendjespolitiek in de top van het openbaar bestuur.

Vorige week stuurden de minister-president en de minister van Justitie van Sint Maarten een brief aan premier Rutte. Hierin riepen zij om hulp bij het aanpakken van de corruptie op het eiland.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vindt daarom dat Nederlandse officieren van justitie, rechercheurs en rechters op Sint Maarten het van corruptie doordrenkte bestuur moeten aanpakken.

Volgens haar toont het niet onderzoeken van Heyliger aan dat de corruptie is doorgedrongen tot het justitieel apparaat. "Het is tijd voor frisse, dwingende ogen om de problemen daar aan te pakken", aldus Van Toorenburg.

"Het uitwisselen van experts gebeurt ook op Aruba. Daar is afgelopen weekend een Nederlander aangesteld als hoofdofficier. Dus waarom niet ook op Sint Maarten?", vraagt de CDA'er zich af. "De basis is de versterking van het justitieel apparaat. Als we dat niet doen wordt het nooit wat."

Andere partijen riepen eerder al minister Plasterk op een strafrechtelijk onderzoek te doen naar het corrupte bestuur van Sint Maarten.

Nationale eenheid

De status van Sint Maarten zorgt sowieso voor discussie. Een aantal jaren geleden heeft Sint Maarten een autonome status gekregen. Maar Nederland is wel verantwoordelijk voor het waarborgen van basisvoorzieningen, zoals een goed bestuur.

De SP en de VVD pleiten er daarom voor om die waarborgfunctie op te heffen, zodat Sint Maarten de facto 100 procent autonoom is en de samenwerking verder wordt ingeperkt. De PVV wil helemaal van de Antillen af.

Van Toorenburg wil eerst een evaluatie van de huidige status van de eilanden afwachten. De eerste conclusies worden in het voorjaar 2015 verwacht.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer onder andere over Sint Maarten tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties.