De advocatuur krijgt volgend jaar met nieuw toezicht te maken. De Nederlandse Orde van Advocaten krijgt een college van toezicht, waarvan de leden geen advocaat, ambtenaar of rechter mogen zijn.

De nieuwe aanpak maakt de beoordeling onafhankelijker. De landelijke deken van de Orde is wel de voorzitter.

Hij of zij kan de verbindende figuur zijn tussen de lokale dekens en het zogeheten systeemtoezicht dat het college straks uitoefent. De dekens kunnen niet langer ieder hun eigen ‘toezichtsregels’ maken. Hierdoor wordt het toezicht transparanter en uniformer, zo is de gedachte.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het nieuwe toezicht.