Meer dan de helft van de gemeente-ambtenaren verwacht een stroeve overgang als de taken op het gebied van jeugd, zorg en werk van de rijksoverheid en provincies naar de gemeenten overgaan. 

Eén op de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur en het NCRV-programma Altijd Wat onder 975 gemeente-ambtenaren en -bestuurders. Ambtenaren in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn nog wat pessimistischer. Daar denkt een kwart dat het een warboel wordt.

Twee derde van de ambtenaren vindt de decentralisatie op zich een goed plan. Maar bijna de helft spreekt van een voorbereiding die tekortschiet. De beschikbare budgetten en menskracht voor de operatie doen het vertrouwen in een goede afloop niet toenemen.

Uit de dinsdag gepubliceerde onderzoeksresultaten komt verder naar voren dat vooral de overheveling van de jeugdzorg met weinig vertrouwen tegemoet wordt gezien. Bijna de helft van de gemeente-ambtenaren en -bestuurders denkt dat daar het grootste knelpunt zit.

Van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vindt het goed is dat de ambtenaren hun zorgen uiten. Ondanks alle voorbereidingen mag je er "op geen enkele manier vanuit mag gaan dat het dan verder allemaal wel loopt". "Ik volg daarom alles wat er gebeurt met tien vingers aan de pols", laat hij in een reactie weten.

Samen met collega-bewindslieden praat Van Rijn deze dagen naar eigen zeggen in heel het land met zo'n vierhonderd wethouders en hun ambtenaren om te horen hoe het in de dagelijkse praktijk gaat. "Overal waar ik kom, blijf ik er voor pleiten dat alle betrokkenen - en zeker ook de gemeenteambtenaren die er heel dicht opzitten - aan de bel blijven trekken over alles wat niet goed loopt."