De Tweede Kamer wil wettelijk regelen dat alle scholen een plicht krijgen om leerlingen te accepteren. Dat betekent dat niet alleen openbare scholen alle leerlingen moeten aannemen maar voortaan ook bijzondere scholen. 

Ouders en leerlingen moeten de grondslag van de christelijke scholen wel respecteren, maar die onderschrijven in hun persoonlijke leven hoeft niet.

Dat bleek maandag tijdens een overleg over de modernisering van artikel 23 van de Grondwet die de vrijheid van onderwijs regelt. CDA, ChristenUnie en de SGP verzetten zich fel tegen de toelatingsplicht. Ook de PVV is niet enthousiast.

Volgens de christelijke partijen ondermijn je daarmee het recht van schoolbesturen om zelf de signatuur van hun school te bepalen en vast te houden. Bovendien komt het volgens hen bijna niet voor dat bijzondere scholen leerlingen weigeren.

Deurbeleid

Staatssecretaris Dekker zei tijdens het overleg dat hij graag wilde weten om welke scholen het gaat. Bijzondere scholen mogen namelijk alleen leerlingen weigeren als het past in een consequent deurbeleid en als ze dat vooraf duidelijk schriftelijk aangeven. Als bijzondere scholen toch leerlingen weigeren, dan kan de onderwijsinspectie hiertegen optreden, zei Dekker.

Dekker gaf aan dat hij zich er inhoudelijk nog niet over uit wil laten en wacht het definitieve voorstel af. Hij zal het dan aan het kabinet voorleggen en daarna met een advies komen.

'Niet meer van deze tijd'

Wel gaf Dekker maandag in het overleg over godsdienstvrijheid al aan dat hij het niet meer van deze tijd vindt dat de meeste scholen nog steeds een religieus karakter hebben. Als mensen meer mogelijkheden krijgen om een eigen inkleuring te geven aan de school zorgt dat volgens hem voor een betere afspiegeling van de maatschappij.

Daarom mogen ouders en schoolbesturen straks een school stichten of een bestaande school veranderen zonder dat daar een godsdienst of levensbeschouwing aan ten grondslag moet liggen. Nu mogen ze dat alleen doen op basis van zo'n door de overheid erkende richting.

Wat de staatssecretaris betreft wordt de behoefte van de ouders leidend en of er lokaal voldoende belangstelling voor is.

Versobering subsidies

Tijdens het overleg werd er ook gesproken over versobering van de subsidies voor het vervoer van kinderen die naar een godsdienstige school reizen. Een ruime Kamermeerderheid wil een versobering van de subsidies voor leerlingen die naar school worden vervoerd.

Nu krijgen kinderen die naar hun gewenste godsdienstige school verderop reizen daarvoor een subsidie van hun gemeente. Maar onder meer de SP en D66 willen daarvan af.

Ze vinden dat dit overheidsgeld beter kan worden besteed aan het vervoer van gehandicapte kinderen. Het gaat om zeker 20 miljoen euro per jaar. Coalitiepartijen PvdA en VVD dringen in ieder geval aan op een versobering van de regeling.

Ook op dit punt hield Dekker de boot af. Hij zei dat hij het in beginsel een eigen verantwoordelijkheid van de ouders vindt om hun kind naar een bijzondere school te sturen in een andere gemeente. Ouders zouden dan ook zelf voor de kosten moeten opdraaien en niet de gemeente. Maar tegelijk vindt hij dat demografische ontwikkelingen nu zwaarder wegen. Dekker is daarom wel bereid te kijken naar varianten en hun gevolgen.

De SP denkt dat Dekker niet durft door te pakken omdat hij de ChristenUnie en de SGP politiek te vriend te houden.