Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) moet wat D66 betreft snel met een verklaring komen voor de beschuldiging dat hij zou hebben 'gesjoemeld' met de aangescherpte eisen voor woningisolatie.

Die beschuldiging wordt geuit in het vakblad Bouwformatie.

Daarin wordt tevens gesteld dat Blok zou hebben geprobeerd publicatie van een interview met een topambtenaar over dit onderwerp te verbieden. Dat laatste wordt ten stelligste ontkend door zijn woordvoerder. ''Hij heeft het interview niet eens gezien en houdt niet van verbieden'', aldus zijn zegsman.

Het Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) wil het onderwerp dinsdag aan de orde stellen tijdens het vragenuurtje. 

''De aantijging van Bouwformatie is zeer ernstig'', aldus Verhoeven. Hij wil weten of de Tweede Kamer niet of verkeerd is geïnformeerd over de isolatie-eisen aan nieuwbouwwoningen, zoals in het vakblad wordt gesteld. Die eisen zouden tegen de afspraken in op verzoek van de bouwbedrijven naar beneden zijn bijgesteld, aldus Bouwformatie.

Directeur/uitgever Jourdain Martens meent dat Bloks ministerie hem onjuiste informatie heeft verstrekt. Zo zou worden afgeweken van gemaakte afspraken in het energieakkoord. De toenmalige minister Liesbeth Spies droeg de bouwbranche op nieuwbouwwoningen per 1 januari 2015 40 procent beter te isoleren.