De ChristenUnie en de SGP hekelen de plannen van de PvdA om alle scholen te verplichten leerlingen aan te nemen, ook als zij een ander geloof hebben dan de religieuze identiteit van de school. 

Als dat gebeurt, is dat ''de bijl aan de wortel van de vrijheid van onderwijs'', stelt Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Hij zal zich er maandag fel tegen verzetten als de Tweede Kamer over het onderwijs praat. Het gaat om een oud wetsvoorstel uit 2005 dat regelt dat ouders toelatingsrecht krijgen voor hun kind.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma wil dat initiatief, destijds opgesteld met SP, D66 en GroenLinks, weer oppoetsen. Ook coalitiepartij VVD schaart zich achter het voorstel, waardoor een ruime Kamermeerderheid ontstaat.

Raad van State

Volgens Voordewind is dat initiatief destijds min of meer afgeschoten door de Raad van State en de Onderwijsraad. ''Het ging er toen om zwarte en witte scholen tegen te gaan.

Maar uit de adviezen bleek dat de toelatingsplicht dat probleem niet aanpakte, omdat het meer lag aan de wijken dan aan de scholen zelf'', aldus Voordewind. Zijn partij en de SGP vinden dat religieuze scholen hun eigen leerlingen moeten kunnen kiezen om hun identiteit te behouden, wat een grondrecht is in Nederland.

Onderzoek

De PvdA wil eerst dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar het wetsvoorstel en daarbij kijkt naar de zorgplicht van scholen.

De zorgplicht houdt in dat scholen ook 'complexe' leerlingen moet toelaten.Ypma denkt dat scholen deze leerlingen soms weigeren onder het mom van hun identiteit. Maar volgens Voordewind weigeren scholen kinderen vrijwel nooit en kunnen ouders al naar een geschillencommissie stappen.