De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft enkele tientallen Syrische asielzoekers op de korrel die mogelijk ernstige misdaden of mensenrechtenschendingen pleegden voordat zij naar Nederland kwamen. 

Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Een speciale eenheid van de IND onderzoekt of deze personen zich hieraan inderdaad schuldig hebben gemaakt en daarom volgens het zogenoemde artikel 1F niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Ook kan die status achteraf worden ingetrokken.

Sinds de burgeroorlog in Syrië 3,5 jaar geleden uitbrak, zijn er ook duizenden inwoners naar Nederland gevlucht. Vanwege deze hoge instroom en de complexe situatie van strijdende partijen in Syrië, is de IND in 2013 begonnen om 1F-zaken onder Syriërs actief op te sporen.

Negentig onderzoeken

In totaal heeft de IND in 2013 ongeveer negentig onderzoeken gedaan naar vreemdelingen bij wie er aanwijzingen voor 1F waren. Bij ongeveer dertig van hen leidde dit inderdaad tot een weigering op deze grond. De meesten van hen kwamen uit Libië, gevolgd door asielzoekers uit Rwanda, Congo, Nigeria en Afghanistan.

De Dienst Terugkeer en Vertrek had eind 2013 een 1F-bestand van ongeveer 180 personen die moeten vertrekken. Een groot deel van hen is echter om verschillende redenen feitelijk niet verwijderbaar uit Nederland, aldus Teeven.

Syrische burgeroorlog blijft fel en complex

Chronologie van de Syrische burgeroorlog l Dossier Syrië