De Tweede Kamer gaat alsnog een debat voeren over de asielzoekende Afghaanse tolk Abdhul Ghafoor Ahmadzai, die niet in Nederland mag blijven.

De coalitiepartijen VVD en PvdA keerden zich woensdag in een interne vergadering in de Kamer nog tegen een verzoek hiertoe van D66, maar donderdag stemde de PvdA na aandringen alsnog in.

Ahmadzai wilde in Nederland asiel nadat dit in Noorwegen was afgewezen. Volgens Europese afspraken, de zogenaamde Overeenkomst van Dublinmogen asielzoekers maar in één land asiel vragen. Nederland nam het asielverzoek om die reden niet in behandeling en Teeven maakte vorige week bekend dat hij dit besluit steunt.

Dit valt slecht bij de oppositie die benadrukt dat Nederland een speciale verantwoordelijkheid heeft voor mensen die tijdens missies voor de Nederlanders hebben gewerkt. Ook de defensiebonden vinden dat. 

PvdA'er Martijn van Dam stelde donderdag dat het gebruik is niet over individuele gevallen te praten in de Tweede Kamer, maar schikte zich uiteindelijk in de brede wens van de oppositie.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wees er op dat individuele gevallen een bredere problematiek kunnen openbaren. Bovendien was de PvdA volgens haar eerder wel bereid om over individuele gevallen te praten, zoals over de Angolese asielzoeker Mauro.