Er moet een totale verbouwing komen van het Nederlandse staatsbestel. Voormalig VVD-leider Ed Nijpels zei dat donderdag bij een bijeenkomst van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van zijn partij. 

Het staatsbestel dateert uit 1848 en past niet meer bij de huidige maatschappij, die sindsdien radicaal is veranderd.

De liberale politicus Thorbecke, die destijds de grondslag legde voor het bestel, "zou zich omdraaien in zijn graf" als hij wist dat er in al die tijd niets is veranderd. 

Over onderwerpen als het kiesstelsel, de functie van de Eerste Kamer en de gekozen burgemeester moet volgens Nijpels een grondige discussie komen.

Meerderheidscoalities

Nijpels wees erop dat bij verkiezingen tegenwoordig grote verschuivingen plaatsvinden en dat het steeds moeilijker wordt om meerderheidscoalities te vormen.

De politiek moet er volgens hem over nadenken of ze op deze manier wil doorgaan.

De oud-VVD-leider en gewezen minister plaatste ook vraagtekens bij de balkenendenorm, die bepaalt dat openbare bestuurders nooit meer mogen verdienen dan de minister-president.

Volgens Nijpels is het niet vanzelfsprekend dat het salaris van de premier altijd richtinggevend is voor de beloning in de (semi)publieke sector.