De gehele Tweede Kamer steunt een verzoek van de PVV om een debat te houden over het onderzoek naar de moord op Theo van Gogh, dit jaar precies tien jaar geleden.

Maandag onthulde hoofdofficier van justitie Frits van Straelen in het televisieprogramma Eenvandaag dat Mohammed B. niet alleen handelde bij de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004.

"Ik ben ervan overtuigd dat Mohammed B. niet alleen gehandeld heeft", aldus Van Straelen, die tien jaar geleden verantwoordelijk was voor de vervolging van Mohammed B.

"Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat er mensen de route van Theo van Gogh zijn nagegaan en voor het vuurwapen hebben gezorgd." Ook zou B. financieel zijn gesteund, omdat hij al een tijd geen uitkering meer kreeg.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wees er donderdag in een Kamerbrief op dat de officier van justitie tijdens de behandeling van de zaak destijds al stelde dat B. hulp moet hebben gehad, maar dat het onderzoek hiervoor onvoldoende bewijs leverde.

Debat

SP-Kamerlid Ronald van Raak toonde zich ontevreden met de uitleg van het kabinet en PVV-leider Geert Wilders noemde de brief "onbevredigend". Beide zijn er voorstander van dat het onderzoek door de CTIVD (toezichthouder van de AIVD) heropend wordt.

"Ik wil dat duidelijk wordt of hier sprake is van een doofpot. De vragen die op tafel liggen blijven onbeantwoord", aldus Van Raak tegen NU.nl. 

Het stoort hem dat de CTIVD tot nu toe slechts de inlichtingengegevens tot aan de moord op 2 november heeft kunnen onderzoeken, maar niet ná de moord.

Bekijk hier de reactie van Geert Wilders:

AIVD

In de uitzending bleek verder dat de AIVD Mohammed B. wel in het vizier had, als onderdeel van de Hofstadgroep, maar pas na de moord de informatie deelde met het Openbaar Ministerie. Opnames van voor de moord zouden reeds zijn gewist.

Oud-onderzoeker van de CTIVD Bé Lutken sprak in de uitzending bovendien zijn verbazing uit over de snelle conclusie van het toenmalige kabinet dat er bij de AIVD geen fouten zijn gemaakt.

"Ik heb wel gedacht: ze durven wel. Zo vlak, na zoiets. Zo echt concreet schrijven: geen fouten gemaakt. Niks te verwijten. Dat kun je eigenlijk niet doen. Daarvoor is het onderzoek te kort geweest en ben je alleen afgegaan op informatie van de dienst zelf", aldus Lutken.

Ingeschat

Bij een eerder onderzoek in 2008 concludeerde de CTIVD al dat de AIVD het gevaar van B. onvoldoende heeft ingeschat. Plasterk verwijst in zijn brief dan ook naar dit rapport.

Hij citeert het CTIVD-rapport dat stelt dat "de AIVD vóór 2 november 2004 niet over gegevens beschikte, waaruit de directe betrokkenheid van Mohammed B. bij de voorbereiding van eventuele aanslagen kan worden afgeleid".

Naar aanleiding van dat rapport voerde toenmalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) verbeteringen door bij de inlichtingendiensten.

Theo van Gogh werd tien jaar geleden in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost vermoord door Mohammed B. Voor de brute moord kreeg de moslimextremist levenslang opgelegd. B. is de enige die is vervolgd.