Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs voelt er niets voor om twee uur gymles per week op basisscholen wettelijk verplicht te stellen, waar de Tweede Kamer op aandringt. 

Volgens hem zijn er al harde afspraken gemaakt met de scholen dat zij wekelijks minimaal twee uur en het liefst drie uur per week hun leerlingen laten sporten.

Dekker zei woensdag tijdens een overleg dat er extra geld beschikbaar is gesteld voor het bewegingsonderwijs. Als scholen niet aan de norm voldoen, kan uiteindelijk gekort worden op dat budget.

Een op de vijf scholen zit nu onder de norm met een uur gymles per week. Het gaat om ruim 400.000 kinderen. De Kamer vindt de afspraken te vrijblijvend.

De coalitiepartijen VVD en PvdA en bereiden moties voor. Ze wijzen erop dat fitte kinderen niet alleen lichamelijk beter af zijn, maar ook geestelijk, zodat ze beter presteren op andere gebieden.

Ruimte

D66 is tegen een verplichting en vindt dat scholen de ruimte en het vertrouwen moeten krijgen hun gymlessen op orde te krijgen, juist nu het geld ervoor is. Ook Dekker wil scholen de kans geven en benadrukte dat er ook geen verplichte uren voor taal en rekenen zijn vastgelegd. De inspectie controleert of scholen zich aan de afspraken houden.

Bijna 80 procent van de basisscholen geeft leerlingen wel twee uur gymles en 5 procent geeft drie uur.