De vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing moet omhoog van 21.139 naar 100.000 euro, zodat sparen lucratiever wordt. 

Dat bepleit de Teldersstichting, de denktank van de VVD, in een rapport dat ze donderdag zal aanbieden aan oud-partijleider Ed Nijpels.

Kern van het rapport is dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun leven moeten kunnen dragen. De overheid moet hen daarvoor de ruimte bieden.

De vermogensrendementsheffing komt er op neer dat over vermogen een belasting van 1,2 procent moet worden betaald. Daarbij is een bedrag van 21.139 euro vrijgesteld.