PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat de lonen omhoog moeten in bedrijfstakken waar dat verantwoord is.  Hij heeft dat dinsdag gezegd.

''Nu de Nederlandse economie herstelt, moeten mensen dat ook gaan merken. Veel grote bedrijven potten hun geld op, terwijl het gemiddelde huishouden nauwelijks meer te besteden heeft."

"Het is daarom de hoogste tijd dat de lonen omhooggaan in de sectoren waar dat mogelijk is. Dat is rechtvaardig en verstandig.''

De PvdA zal het kabinet vragen het gesprek hierover met werkgevers en werknemers aan te gaan. Met hogere lonen krijgen werkenden meer te besteden. ''Dat is goed voor het midden- en kleinbedrijf en goed voor verder herstel van de economie.''

Loonontwikkeling

In de Kamer reageren VVD, D66 en de ChristenUnie negatief op het pleidooi van Nijboer. Deze drie partijen stellen dat de overheid zich niet moet bemoeien met de loonontwikkeling in de private sector. Dat blijft wat hen betreft iets tussen werkgevers en werknemers.

De VVD vindt dat juist een gematigde loonontwikkeling gunstig is voor de concurrentiepositie van Nederland, voor het groeivermogen en uiteindelijk ook voor de werkgelegenheid. Hoge looneisen pakken hier op termijn ongunstig uit, aldus de liberalen.

Koopkracht

Het PvdA-pleidooi sluit aan bij de wens van de FNV om de lonen fors te verhogen om de koopkracht van werknemers te verbeteren. De werkgevers hebben een heel andere aanpak voor ogen.

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW pleitte dinsdag voor een netto lastenverlichting door het kabinet van 10 tot 15 miljard euro om de economie een impuls te geven.

Het kabinet wil de lasten netto met 3 tot 5 miljard verlagen, maar heeft daarvoor op dit moment geen geld. Volgens De Boer valt dat geld te halen door te snijden in sociale zekerheid en zorg.

De VVD is het eens met De Boer dat lagere belastingen goed zijn voor de economische groei en dat dat het beste bereikt kan worden door te korten op de overheidsuitgaven. Maar nu 10 tot 15 miljard euro extra bezuinigen is onverstandig, aldus de VVD.