Het is een slecht idee om scholen in het beroepsonderwijs te verplichten een stage te garanderen aan hun leerlingen en ze daarin eindverantwoordelijk te maken.

Het zorgt er onder meer voor dat andere partijen die betrokken zijn bij stages achterover kunnen gaan leunen.

Ook zullen scholen minder opleidingsplekken aanbieden als ze voorzien dat ze later niet voldoende stages kunnen regelen.

Dat zei minister Jet Bussemaker van Onderwijs maandag in de Tweede Kamer in een reactie op een initiatief van PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing.

Minder uitval

Jadnanansing wil met een stagegarantie bereiken dat er minder scholieren uitvallen omdat er geen stageplaats voor ze is, zoals nu te vaak het geval is.

Bussemaker deelt die zorgen maar stelt dat er nadelen kleven aan het voorstel van haar partijgenoot, waarvan scholieren juist de dupe zijn.

Ook andere fracties zien nogal wat haken en ogen aan het plan.

Bussemaker gaat scholen wel aansporen om stages beter te regelen. Ze wil in kwaliteitsplannen vastleggen hoe scholen hierin maatwerk kunnen leveren. Ook komt er vanaf september 2016 een wettelijk klachtrecht voor leerlingen, ook voor problemen met hun stage of begeleiding.