Diverse jongerenorganisaties organiseren op 14 november een grote demonstratie tegen het afschaffen van de basisbeurs. Dat laten de organisaties maandag weten aan NU.nl.

Met de demonstratie protesteren de veertien organisaties, waaronder de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) tegen het maandag door minister Jet Bussemaker (Onderwijs) ingediende wetsvoorstel.

De voorzitter van het collectief van jongerenorganisaties, Tom Hoven (LSVb): "Dit leenstelsel zal de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ongekend hard raken. Niet alleen toekomstige studenten zullen dit leenstelsel voelen maar de gehele kenniseconomie zal hieronder lijden."

Het wetsvoorstel dat maandag is gepresenteerd is een uitwerking van het politiek akkoord dat in het voorjaar werd gesloten tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

Akkoord

Al deze partijen staan achter het principe van een leenstelsel, maar toch had Bussemaker anderhalf jaar nodig om tot een akkoord te komen. De steun van D66 en GroenLinks was essentieel om het voorstel ook door de Eerste Kamer te kunnen krijgen.

Door de politieke overeenkomst met de twee oppositiepartijen is er wel minder geld beschikbaar voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs.

Dit komt doordat D66 en GroenLinks hebben bedongen dat geld wordt ingezet om ouders met een lager inkomen te compenseren. Zo wordt de aanvullende beurs voor ouders met lage inkomens verhoogd en de beurs voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders behouden.

Aflossing

In het akkoord is ook afgesproken dat studenten veel langer dan nu de tijd krijgen om hun schuld af te lossen. Nu ligt die termijn op vijftien jaar, dit gaat naar 35 jaar.

Ook wordt de maandelijkse aflossing gemaximeerd op 4 procent van het inkomen. In het huidige systeem wordt maximaal 12 procent afgelost.

Verder hoeven studenten pas te gaan aflossen als ze een baan hebben op minimumloonniveau. In het oorspronkelijke voorstel moest dit al vanaf bijstandsniveau.

Begroting

Studenten en docenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om de begroting van de onderwijsinstelling af te keuren. Dit moet de hogescholen en universiteiten prikkelen om meer vanuit hun belang te handelen.

Bussemaker wil dat het extra geld dat door het afschaffen van de basisbeurs binnenkomt onder meer geïnvesteerd zal worden in "intensievere begeleiding en meer contacturen".

Ook kan het geld besteed worden aan versterking van de opleidingscommissies, meer excellentietrajecten en betere internationale studiekansen.

De overige organisaties die bij de demonstratie, onder de noemer 'Stop Het Leenstelsel' zijn aangesloten zijn LKvV, JOB, NJR, AOb, FNV Jong, CNV jongeren, VCP Young Professionals, ROOD, CDJA, PerspectieF en PINK!.