Als het aan GroenLinks ligt gaan bedrijven meer voor energie betalen, maar wordt het voor ondernemers goedkoper om mensen in dienst te nemen. Zo moeten de werkgeverspremies met 2 miljard omlaag.

Dat staat in de tegenbegroting die GroenLinks-leider Bram van Ojik woensdag naar voren zal brengen tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

De partij vindt het onjuist dat het kabinet ervoor kiest om meer geld in het leger te stoppen. De trendbreuk moet juist zijn dat Nederland de groeiende ongelijkheid tegengaat en kiest voor een duurzame economie, aldus Van Ojik.

De lagere werkgeverspremies moeten het voor ondernemers aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen.

Wel moeten de bedrijven net zo veel belasting op energie gaan betalen als consumenten dat doen en krijgen ze geen subsidie meer op CO2-uitstoot, aldus GroenLinks. Consumenten krijgen belastingverlaging als ze schone stroom afnemen. Nu betalen bedrijven nog tweehonderd keer minder aan energiebelasting dan de consument. 

Om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan, wil GroenLinks onder meer dat het kabinet de belastingontwijking van multinationals aanpakt. Dat vermindert oneerlijke concurrentie en kan volgens de oppositiepartij 1,3 miljard euro opbrengen.

Verder moet de crisisheffing in stand blijven en wordt de belastingverlaging van een half miljard euro voor de hoogste inkomens weer teruggedraaid. De belasting voor de laagste inkomens wordt juist met een miljard verlaagd.