Vicepremier Lodewijk Asscher vindt de kritiek dat het kabinet te weinig ambitie uitstraalt te makkelijk.

Dat zegt hij in een interview met NU.nl.

"Ik ben iedere dag bezig met mensen aan het werk te helpen. We gaan vast de komende dagen kijken of er dingen sneller kunnen, daar ben ik altijd voor. Maar kritiek dat we zaken voor ons uitschuiven vind ik gratuit", aldus Asscher.

"Ik wil geen scorebordpolitiek waarbij gekeken wordt hoeveel wetten er zijn aangenomen. Mij gaat het er om hoeveel mensen aan het werk zijn geholpen." Het kabinet kreeg op Prinsjesdag de kritiek weinig ambitie te tonen bij het maken van nieuwe plannen, nu een groot deel van het regeerakkoord is uitgevoerd.

Met name de dinsdag gepresenteerde herziening van het belastingstelsel werd negatief ontvangen. Het kabinet wil 15 miljard lastenverlichting wat op den duur voor 100.000 banen moet zorgen. Hoe en wanneer is echter nog onduidelijk. 

D66-leider Alexander Pechtold noemde het voorstel teleurstellend en slap, omdat het "geen enkele aanwijzing" geeft waar het geld vandaan gehaald moet worden. Sybrand Buma (CDA) vindt dat het kabinet geen ambitie toont en de problemen voor zich uit schuift.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zegt dat hij niet tevreden is. De werkloosheid zit straks nog steeds boven de 600.000, terwijl het kabinet hamert op 'werk' als motto. Bent u wel tevreden?

"Zeker niet. De werkloosheid is sinds 2008 ieder jaar gestegen. Ik ben heel blij dat die trendbreuk er eindelijk is. Drie maanden daalt de werkloosheid al, dus dat kan geen toeval meer zijn. Eindelijk ook meer 55-plussers die werk vinden. Maar ik kijk niet naar de statistiek, ik wil dat mensen er wat aan hebben."

Jullie lanceren een pakket van 32 maatregelen om groei te stimuleren, maar dit zijn grotendeels al bekende plannen. Is dit pakket dan wel ambitieus genoeg?

"Het gaat om dingen die je op korte termijn kan doen en waardoor je op den duur meer groei krijgt. Concreet punt is de brug-WW om budget vrij te maken voor omscholing. Dat is wel degelijk belangrijk, want in de technieksector verwachten ze veel vacatures. Mensen uit de bouw zouden daar aan de slag kunnen, maar die moeten dan worden wel worden geschoold."

"En het is niet het hele verhaal, want er moet ook groei zijn. Die is nu te beperkt. Een nieuw fiscaal stelsel en het geven van meer economische ruimte aan de steden moet bijdragen aan meer groei."

De herziening van het belastingstelsel kan 100.000 banen opleveren als de lasten op de arbeid omlaag gaan. Dat wil het kabinet, maar waarom daar niet nu al mee beginnen?

"De huidige hoge belasting kost werkgevers veel, maar is misschien nog vervelender voor werknemers, want die krijgen de baan niet. Dus in de ambitie om daar wat aan te doen hebben we elkaar gevonden." 

De oppositie, inclusief de gedoogpartijen, zeggen: ambitie is niet genoeg.

"Het belastingstelsel is een enorm systeem dat je niet zomaar verandert. Daarom beginnen we nu met een richting. Die kant gaat het op. Een jaar later worden het concrete voorstellen. En in de jaren daarna wordt dat ingevoerd. Dat kan nooit in één keer."

"Als je het vergelijkt met het bouwen van een huis dan hebben we een straat uitgekozen. Volgend jaar komen we met de bouwtekening."

Maar de majeure hervormingen in de zorg en sociale zekerheid konden ook snel. Nu is het beeld dat VVD en PvdA het gewoon niet eens zijn.

"Dat vind ik een totaal Haagse beelddiscussie."

Dus het beeld klopt niet dat VVD en PvdA het oneens zijn?

"Dat is ongelofelijke flauwekul. Het is heel Haags om te zeggen dat als we niet vandaag al van alles overhoop hebben gegooid, we het dus oneens zijn. Onze ambitie is dat deze kabinetsperiode te gaan regelen en ik denk dat het gaat lukken."

Maar ik vraag het omdat het past in de context van groei en werkgelegenheid. Dat is jullie belangrijkste motto. En 100.000 banen. Dan denkt de gemiddelde Nederlander: ga er onmiddellijk mee beginnen.

"Daarom doen we niet voor niets deze periode al een lastenverlichting van 1 miljard. Maar om te zeggen dat er niks gebeurt, omdat nog niet het hele belastingstelsel is omgegooid?"

Is de VVD het met de PvdA eens? 

"Ja, we zijn het eens. We willen de lasten op arbeid verlagen."

En dat betalen door de vermogens zwaarder te belasten?

"Dat is een deeldiscussie. Je zult 3 tot 5 miljard lastenverlaging moeten doen en 10 miljard lastenverschuiving. Ik zie daar al wat keuzes. Bijvoorbeeld het schrappen van aftrekposten. Het wordt effectiever."

Wat vindt u van de kritiek van D66 en CDA dat het niet snel genoeg gaat, niet ambitieus genoeg is en dat problemen worden doorgeschoven?

"Het is een hele Haagse discussie. Ik ben iedere dag bezig met mensen aan het werk te helpen. We gaan vast de komende dagen kijken of er dingen sneller kunnen, daar ben ik altijd voor. Maar kritiek dat we zaken voor ons uitschuiven vind ik gratuit." 

"Ik wil geen scorebordpolitiek waarbij gekeken wordt hoeveel wetten er zijn aangenomen. Mij gaat het er om hoeveel mensen aan het werk zijn geholpen."

Is het noodzakelijk dat de coalitie een meerderheid houdt met D66, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer?

"Nee, we moeten na de verkiezingen gaan kijken wat de situatie is. Ik ga niet bij voorbaat zeggen dat dat noodzakelijk is."

Het kabinet kan verder als er geen meerderheid meer is?

"We zijn begonnen met zo'n gebrek aan een meerderheid. We hebben toch veel hervormingen in gang gezet, we moeten ze nu laten slagen in de samenleving."

Dat ging anders niet zonder slag of stoot. In 2012 werd er nog laconiek gedaan over het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer. Nu weet u wat voor gedoe dat geeft.

"Het kost soms wat tijd en nachtrust, maar ik ga voor het resultaat. Als dat in de toekomst moet dan doen we dat ook."

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Tekst troonrede | Alle begrotingen

Politieke reacties | Economische reacties | Dossier Prinsjesdag