Het kabinet loopt risico's met zijn begrotingsbeleid. Dat schrijft de Raad van State in zijn advies op de Miljoenennota 2015.

''De windrichting hoeft maar enigszins te veranderen of het kabinet voldoet niet meer aan de Europese begrotingsregels.'' 

Het belangrijkste adviesorgaan van de regering zegt dat het kabinet te weinig financiële buffers heeft om schokken te kunnen opvangen. De regering zou ''ruimere marges moeten aanhouden en verdere hervormingen moeten voorbereiden, zodat die de komende jaren tijdig kunnen worden doorgevoerd''.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën spreekt dat tegen. ''Het is de Raad niet opgevallen dat wij fors, namelijk 900 miljoen euro, onder het uitgavenkader blijven.'' De Raad van State wilde daar niet op reageren.

EU-landen mogen maximaal een tekort hebben van 3 procent van het nationaal inkomen. Het Nederlands tekort wordt voor 2015 geraamd op 2,2 procent.

Hervormingen

De Raad van State is het met het kabinet eens dat het groeivermogen van de economie versterkt dient te worden. Maar het adviesorgaan mist in de Miljoenennota de hervormingen die daarvoor nodig zijn. Het aanpassingsvermogen en de weerbaarheid van de Nederlandse economie moeten vergroot worden.

De Raad van State snapt dat niet alles op stel en sprong kan, maar vindt dat het kabinet snel met de voorbereiding van de noodzakelijke ingrepen moet beginnen.

De arbeidsmarkt moet worden aangepast aan de ontwikkeling dat steeds minder mensen een vast arbeidscontract hebben. Ook moet er een herziening van het belastingstelsel komen. Daardoor moet werken goedkoper worden.

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Tekst troonrede | Politieke reacties | Economische reacties

Liveblog | Dossier Prinsjesdag | Upload beeld | Alle begrotingen