Het kabinet wil de komende jaren 100.000 extra banen scheppen door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlagen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij het aanbieden van het 'koffertje' met daarin de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. 

De 1 miljard euro lastenverlichting op arbeid is daarvoor een eerste aanzet.

In het bedrag van 15 miljard euro is 3 tot 5 miljard euro netto lastenverlichting opgenomen om ongewenste inkomenseffecten op te vangen. 

Zodra die miljarden de komende jaren beschikbaar komen, wil het kabinet dat geld inzetten om de eerste stappen te kunnen zetten in een hervorming van het belastingstelsel.

Dat moet met voorrang gebeuren, maar er zal niet extra voor bezuinigd worden, zei Dijsselbloem. Het geld moet komen uit meevallers als de economie verder aantrekt. Hij wil niet dat het begrotingstekort weer oploopt om zo de belastingherziening mogelijk te maken.

Naast extra werkgelegenheid moet deze grote herziening volgens de minister ook leiden tot een eenvoudiger en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Hoe lang de herziening gaat duren, kon Dijsselbloem niet zeggen. Dat is namelijk afhankelijk van de 'financieel-economische ontwikkelingen'.

Meerderheid

Dat onderschrijft zijn staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Omdat een stelselherziening verstrekkende gevolgen heeft en tijd vraagt, wil het kabinet in de Kamer breed draagvlak verwerven en dat hoeft niet alleen met de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP te zijn, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Wiebes moet ook wel op zoek naar steun van de oppositie omdat VVD en PvdA samen geen meerderheid hebben in de Senaat. Het kabinet zal dus ook voor een belastingherziening op zoek moeten naar steun van oppositiepartijen.

Haast

Volgens D66-leider Alexander Pechtold is haast geboden bij de herziening. "Dit kabinet heeft nog maar twee jaar. Of willen ze nieuwe verkiezingen?" vraagt Pechtold zich af. Hij vaagt zich af waar het kabinet de 3 tot 5 miljard aan lastenverlichtingen vandaan wil halen. "We hebben niks aan slappe plannen".

Ook ChristenUnie-leider Arie Slob reageert kritisch. "Lagere lasten op arbeid is ook een wens van de ChristenUnie. Het kabinet schetst nu vooral procesmatig wat het wil. Er zal in de komende maanden wel doorgepakt moeten worden.''

PvdA-leider Diederik Samsom waarschuwt dat de herziening wel jaren kan duren. "Dit is een grote hervorming. Dat kan jaren duren. Er moet rekening gehouden worden met meerderheden in zowel de Eerste als Tweede Kamer."

Kinderopvang

Andere onderdelen van de herziening van het belastingsysteem: het kabinet wil instellingen in de kinderopvang rechtstreeks gaan bekostigen. Het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag zou daarmee dalen met 99 procent.

Ook het aantal mensen dat zorgtoeslag krijgt daalt flink, van 6 naar ruim 4 miljoen huishoudens, schrijft Wiebes.

Wiebes staat ook open voor meer belastingheffing door gemeenten en voor een nieuwe discussie over het lage btw-tarief, al zal de "boodschappenkar" in het 6-procentstarief blijven.

De staatssecretaris komt met een paar weken ook met hervorming van de autobelastingen, waarbij de koopkrachteffecten hooguit heel klein zullen zijn. De autobelastingen hoeven de schatkist niet meer dan nu op te leveren.

Behoedzaam

Dijsselbloem omschreef de begroting voor volgend jaar als behoedzaam. Behoedzaam in het doen van extra overheidsuitgaven, op het punt van lastenverlichting voor burgers en bedrijven en in het al te stellig doen van uitspraken over de toekomst.

Hij verwees naar de internationale onzekerheden in bijvoorbeeld Oekraïne en het Midden-Oosten. Het risico is des te groter omdat het herstel van onze economie nog maar broos is.

"Wie de cijfers ziet komt tot de conclusie dat het weer beter gaat met Nederland. Toch stemmen ze niet tevreden. De naweeën van de crisis doen zich tot in 2015 voelen. Veel mensen zien een verbetering van de economie nog nauwelijks terug in hun portemonnee."

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Tekst troonrede | Politieke reacties | Economische reacties

Liveblog (gesloten) | Dossier Prinsjesdag