De begroting voor 2015 van het kabinet is begrijpelijk, maar voor een terugkeer van forse economische groei is meer nodig.

Dat laten werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een gezamenlijke reactie op de Miljoenennota weten.  

"De lastenverlichting is bescheiden in het licht van de lastenverzwaringen in de afgelopen jaren voor bedrijven en burgers. De laatsten zitten in veel gevallen ook nog met woningschulden", staat in de verklaring.

De werkgevers willen de belastingherziening die het kabinet voor ogen heeft gebruiken voor een "aanzienlijke netto lastenverlichting." Ook is volgens hen veel winst te behalen in een gezamenlijke exportinspanning van overheid en ondernemers.

Daden

FNV-voorzitter Ton Heerts vindt dat het tijd is voor daden, nadat het kabinet duidelijk heeft gemaakt dat de hoge werkloosheid de hoogste prioriteit heeft. Het kabinet wil de komende jaren 100.000 extra banen scheppen door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlagen. 

Maar volgens Heerts is er bij het kabinet geen ambitie om tot een echte snelle daling van de werkloosheid te komen.

"Op dit moment komen er nog iedere dag ontslagen bij, vooral in de collectieve sector", zegt Heerts. De werknemersvoorman vindt dat het beleid van de laatste kabinetten teveel gericht is geweest op het terugdringen van het overheidstekort tot in ieder geval onder de 3 procentsnorm die Brussel stelt. 

Heerts: "Daar is onze economie niet beter van geworden. Dit kabinet moet stoppen met verstoppertje spelen." Wel is Heerts te spreken over de verlaging van de lasten op arbeid. "Dat is mooi, en ook het feit dat leraren en ambtenaren er voor het eerst in jaren weer wat geld bij krijgen is positief."

Koopkracht

CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt zich zorgen dat niet alle bevolkingsgroepen profiteren van de toegenomen koopkracht. Gemiddeld genomen gaat iedereen er een half procent in koopkracht op vooruit volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau.

"In de crisis zijn veel middenkaderbanen naar het buitenland verdwenen of weggevaagd. De banen die nu geleidelijk terugkomen zijn vaak of flexibel of via andere onduidelijke en onzekere constructies ingericht. Op dit punt is er echt extra geld nodig om de arbeidsinspectie te versterken", zegt Limmen. 

Ook wil hij dat het kabinet meer geld uittrekt voor het creëren van banen. "Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in duurzaam bouwen", aldus Limmen.

Tekort

In tegenstelling tot wat FNV, wil de Raad van State dat het kabinet juist meer aandacht besteed aan het terugdringen van het begrotingstekort. ''De windrichting hoeft maar enigszins te veranderen of het kabinet voldoet niet meer aan de Europese begrotingsregels", schrijft de Raad van State in zijn advies op de Miljoenennota 2015.

Het belangrijkste adviesorgaan van de regering zegt dat het kabinet te weinig financiële buffers heeft om schokken te kunnen opvangen. De regering zou ''ruimere marges moeten aanhouden en verdere hervormingen moeten voorbereiden, zodat die de komende jaren tijdig kunnen worden doorgevoerd''.

Defensie

Militaire vakbonden reageren teleurgesteld op de dinsdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Defensie. Er gaat structureel 100 miljoen meer naar het militair apparaat. ''Een druppel op de gloeiende plaat'', aldus de VBM.

Van een ''echte trendbreuk'' na jaren van besparingen is volgens officierenvereniging GOV/MHB geen sprake. De vereniging wijst erop dat een bezuiniging van 282 miljoen van dit kabinet gewoon doorgaat en stelt dat de begroting van Defensie de komende jaren nog steeds een dalende trend laat zien.

De bonden zijn ontevreden dat er geen geld gaat naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden. De AFMP is ''bijzonder teleurgesteld'' in de begroting. De ACOM vindt het extra geld dat erbij komt ''volstrekt onvoldoende''. Er moet geld gestopt worden in onder meer koopkrachtverbetering en het dichten van het AOW-gat, aldus de bonden.

Woning

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vindt het positief dat mensen die een restschuld hebben of dubbele hypotheeklasten doordat zij hun eigen woning niet tijdig kunnen verkopen of voor een te lage prijs, de rente langer kunnen aftrekken van de belastingen.

Ook is de organisatie blij dat de tijdelijke maatregel van een laag btw-tarief voor verbouw, onderhoud en renovatie van woningen wordt verlengd tot medio 2015.

Pensioen

Volgens het Verbond van Verzekeraars is de economie in rustiger vaarwater gekomen, nadat het kabinet forse offers heeft gevraagd van de samenleving.

"Het herstel is echter nog broos en de noodzaak om met name het pensioen- en belastingstelsel te herzien, is er nog steeds", schrijft het Verbond.

De organisatie hoopt dat het kabinet de hervorming in het pensioenstelsel doorzet "waarbij zowel deelnemers als werkgevers meer keuzevrijheid wordt geboden."

Effecten Prinsjesdag op de portemonnee | Gevolgen Prinsjesdag voor ondernemers 

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Politieke reacties | Liveblog | Dossier Prinsjesdag