Tweede Kamerleden hebben op Prinsjesdag kritisch gereageerd op de troonrede en de plannen van het kabinet. 

D66-leider Alexander Pechtold zegt "niks nieuws gehoord" te hebben in de troonrede die de koning dinsdag heeft uitgesproken.

"Mooi, die blik naar buiten, maar waar was blik op de toekomst? Helaas niks nieuws gehoord. En dat is niet vanwege het lekken'', twittert Pechtold.

Hij vindt dat de aanpak van de werkloosheid de prioriteit moet hebben. Dat zou volgens Pechtold alleen kunnen door het verlagen van belastingen.

"Wat ik heb gehoord is dat die hervormingen worden uitgesteld. Maar tot wanneer? Dit kabinet heeft nog maar twee jaar. Of willen ze nieuwe verkiezingen?"

Met de notie om belastinghervormingen pas door te voeren als de economie groeit, kan de D66-leider niet veel. "Dat is onzin. Dit kabinet heeft hervormingen zelf aangekondigd."

Niets nieuws

Ook fractievoorzitter van GroenLinks Bram van Ojik zegt "niet veel nieuws" gehoord te hebben. "Het was een grijze, zakelijke troonrede, met veel cijfertjes. Het verhaal van het kabinet heeft me niet geïnspireerd", zegt hij in een reactie op de toespraak.

"Alles wordt genoemd. Maar er kwam geen verhaal dat schetst hoe we de problemen te lijf gaan."

Ambitie

Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma van het CDA vindt dat het kabinet "te weinig ambitie toont en de problemen voor zich uitschuift". Dat partij wil dat de regering zich richt op meer werk, lagere belastingen en veiligheid.

"In plaats van nu echt stappen te zetten naar een robuuste economie blijven de belastingen onverminderd hoog, blijven gewone gezinnen met een middeninkomen zwaar onder druk staan en kraakt het mkb", schrijft de partij.

"Te lang hebben we gedacht dat we in een wereld van vrede leven. Onze veiligheid heeft een prijs. En een hogere prijs dan we er nu voor betalen", aldus Buma.

Flutverhaal

PVV-leider Geert Wilders vond het grootste gedeelte van de troonrede een "flutverhaal". "Het riekt naar majesteitsschennis om de koning zo'n slecht verhaal te laten uitspreken", zegt Wilders.

"De troonrede bood geen begin van een oplossing voor welk probleem dan ook." Een uitzondering maakt Wilders voor het begin van de rede, dat was aan de ramp met de MH17 was gewijd. Dat vond hij "erg indrukwekkend".

Bekijk hier de reactie van Wilders:

Armoede

SP-leider Emile Roemer noemt de toespraak van de koning "een mooi STER-spotje voor het kabinet". Maar zijn woorden zouden ver van de werkelijkheid af staan.

"We moeten perspectief bieden aan mensen zonder werk en de zorgen om de zorg serieus nemen. Helaas hoorden we daar niks over in de troonrede. Het woord 'armoede' komt in de hele troonrede niet voor", meent Roemer.

Bedreigingen

Volgens fractievoorzitter Arie Slob van ChristenUnie mag Nederland "blij zijn met de lichtpuntjes" rond de economie, maar moet het kabinet alert blijven op "bedreigingen".

"Je maakt een begroting met het oog op de keuzes die voor het jaar erna moeten worden gemaakt, wetende dat er in zo'n jaar altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren die gevolgen hebben voor de begroting", zegt Slob.

Henk Krol, Kamerlid voor 50Plus miste in de troonrede nog aandacht voor ouderen. "Ik hoor dat er meer aandacht komt voor jongerenwerkloosheid. Fantastisch, dat juich ik toe. Maar juist voor de ouderen moet er heel wat gebeuren", zegt Krol.

"Er is nu een ambassadeur jongerenwerkgelegenheid, laat er alsjeblieft ook gauw een komen voor de ouderen."

Gemiste Kans

Zijn voormalige partijgenoot Norbert Klein van 50Plus/Klein noemt de troonrede op Twitter "een gemiste kans". "Een neutrale opsomming van dingetjes en algemeenheden. Echte inzet op een open, duurzame samenleving ontbreekt."

Ook Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren uit via Twitter haar ongenoegen: "Het enige klimaatprobleem wat dit kabinet noemt, gaat over het investeringsklimaat in ons land. Afschuiven en doorschuiven. Wie dan leeft, wie dan zorgt!"

Visieloos

Fractievoorzitter van VoorNederland (VNL) Louis Bontes zegt dat het kabinet "de weg volledig" kwijt is. Uit de troonrede zou blijken dat kabiney Rutte II "visieloos" is.

"Wat Nederland meer dan ooit nodig heeft zijn lage belastingen, forse investeringen in veiligheid en een streng immigratiebeleid. Alleen dan komt Nederland er weer bovenop", laat de voormalige PVV'er weten.

Volgens de partij is een "drastische lastenverlichting" de enige manier is waarop de crisis aangepakt kan worden. Ze pleiten voor een lage vlaktaks, een lage btw en een accijnsverlaging. De partij is opgericht door de uit de PVV gestapte Kamerleden Bontes en Joram van Klaveren.

Coalitie

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van regeringspartij VVD, reageert positief: "Vorig jaar zagen we al wat lichtpuntjes in onze economie. Dat zet nu door. We kunnen tegen een stootje. Het kabinet is goed bezig en moet koers houden."

Zijlstra waarschuwt voor Bokito-gedrag. Hij wil niet te hard doorpakken met allerlei andere hervormingen, zoals het nieuwe belastingstelsel. Andere partijen hebben het kabinet eerder opgeroepen meer te hervormen.

Diederik Samsom, fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA noemt de troonrede "licht optimistisch, maar ook wel realistisch". "De wereld is er niet veiliger op geworden. Daarom moet je oppassen want de buitenwereld kan zomaar omslaan", denkt Samsom.

"Ik vind dat we meer werk moeten maken van onze energievoorziening zodat we niet meer van Rusland afhankelijk zijn.''

Taak

Samsom zegt dat er meer dan alleen belastingverlagingen nodig zijn om de werkloosheid terug te dringen. "Daar ligt ook een taak voor de overheid, namelijk een faciliterende rol. Een overheid die ondernemers helpt zoals dat bij NedCar is gebeurd."

Over de belastinghervormingen is de PvdA-leider helder: de belasting op arbeid moet omlaag en de belasting op vermogen moet "rechtvaardiger". Nog te vaak zijn kleine spaarders de dupe van een fictief rendementspercentage van 4 procent, terwijl de grote spaarders hierbuiten van profiteren, vindt Samsom.

Hij wil geen termijn hangen aan wanneer de hervormingen klaar moeten zijn. "Dit is een grote hervorming. Dat kan jaren duren. Er moet rekening gehouden worden met meerderheden in zowel de Eerste als Tweede Kamer."

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Tekst troonrede | Politieke reacties

Liveblog | Dossier Prinsjesdag | Upload beeld via NUfoto