Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft dinsdag in de Tweede Kamer een 'behoedzame' Miljoenennota gepresenteerd.

"Behoedzaam op het gebied van extra uitgaven, de lasten voor burgers en bedrijven en uitspraken over de toekomst", aldus Dijsselbloem op Prinsjesdag.

"Wie de cijfers ziet komt tot de conclusie dat het weer beter gaat met Nederland. Toch stemmen ze niet tevreden. De naweeën van de crisis doen zich tot in 2015 voelen. Veel mensen zien een verbetering van de economie nog nauwelijks terug in hun portemonnee."

Hij verwees naar de internationale onzekerheden in bijvoorbeeld Oekraïne en het Midden-Oosten. "Het risico is des te groter omdat het herstel van onze economie nog maar broos is."

Ook koning Willem-Alexander sprak in zijn troonrede over de internationale crises en het voorzichtige herstel van de economie.

Evenwicht

Minister Dijsselbloem spreekt van een begroting waarbij gekozen is voor een evenwicht tussen herstel van koopkracht en het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën.

"De verwachtingen voor export, investeringen en consumptie tonen een stijgende lijn. Maar het resultaat is hooguit een klein plusje. Vooral de hoge werkloosheid is zorgelijk", aldus de minister. "De prioriteit van het kabinet ligt bij verder herstel en banengroei."

In zijn toespraak in de Tweede Kamer stelde Dijsselbloem dat het de ambitie van het kabinet is om 100.000 banen te creëren door de belasting op arbeid met 15 miljard te verlagen. Hierbij zou ook 3 tot 5 miljard worden uitgetrokken om ongewenste inkomenseffecten te corrigeren.

Deze belastingherziening moet niet alleen zorgen voor werkgelegenheid, maar ook het stelsel eenvoudiger maken. Het is echter onduidelijk hoe en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Dit is onder meer afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

Begroting 2015

Klik op de bubbels om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Rijksoverheid. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Wendbare economie

De begeleidende brief van premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher bij de begrotingsstukken heeft als motto 'werken aan groei'. Ze schrijven daarin aan de Tweede Kamer dat het herstel eindelijk lijkt aangebroken, maar de werkloosheid blijft nog steeds "onacceptabel" hoog.

Bovendien tonen recente ontwikkelingen aan dat de wereld snel kan veranderen. Een "wendbare economie" is daarom onontbeerlijk. Dat betekent onder meer dat Nederland zich "economisch niet mag terugtrekken achter de dijken".

De brief bevat verder een opsomming van grotendeels al bekende maatregelen om de werkgelegenheid te herstellen, de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren en de internationale verdienkansen te vergroten.

Lastenverlichting

Asscher zei in een toelichting op de Miljoenennota dat de 3 tot 6 miljard euro lastenverlichting die het kabinet de komende jaren wil doorvoeren, uit meevallers betaald kunnen worden. Daarnaast zal er voor zo'n 10 miljard aan lastenverschuiving plaatsvinden. De lastenverlichting is nodig om werk goedkoper te maken, zodat er meer mensen aan de slag komen.

Asscher zegt ook dat het kabinet niet verder zal bezuinigen op de zorg en de sociale zekerheid om geld voor lastenverlichting beschikbaar te krijgen. "Het is ons voor volgend jaar ook gelukt een miljard vrij te maken voor lastenverlichting."

De PvdA-vicepremier is niet onder de indruk van kritiek uit de oppositie dat het kabinet "uitgeregeerd" zou zijn en geen missie meer heeft. "Daar zijn mensen niet mee bezig. Die willen weten hoe ze weer een baan krijgen."

Afgelopen jaren heeft Nederland volgens Asscher "veerkracht" getoond en is daardoor uit de crisis kunnen komen. Zijn belangrijkste prioriteit voor komend jaar is meer mensen aan de slag te krijgen. Asscher wijst op een nieuw instrument, de brug-WW, dat hij dinsdag heeft gelanceerd. Werklozen die gaan werken in sectoren met tekorten, kunnen op kosten van de WW worden bijgeschoold.

Lekken 

Afgelopen tijd lekten al diverse plannen en economische voorspellingen uit. Zo krijgt Defensie er structureel 100 miljoen euro bij. Ook de inlichtingendienst AIVD en het Openbaar Ministerie krijgen extra geld.

Ook komt er in totaal bijna een miljard beschikbaar voor noodhulp en de opvang van asielzoekers en wordt er een miljard uitgetrokken voor lastenverlichting via een verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van het tarief van de eerste schijf.

Om innovatie te stimuleren komt er een Toekomstfonds waar een startkapitaal van 200 miljoen voor wordt uitgetrokken. 

Tekort

Het begrotingstekort komt uit op 2,2 procent, ruim onder het maximum van 3 procent. De werkloosheid daalt van 650.000 naar 605.000 in 2015 en de economie groeit met 1,25 procent. 

Volgens het kabinet gaat in 2015 71 procent van de huishoudens er op vooruit. De gemiddelde koopkracht gaat met 0,5 procent omhoog. Een alleenstaande ouder met minimumloon gaat er 10 procent op vooruit, een alleenverdiener met een modaal inkomen en kinderen gaat er echter gemiddeld 2,5 procent op achteruit.

Bekijk hier hoe Dijsselbloem het koffertje aanbiedt:

Rutte

Volgens premier Rutte gaat het "stap voor stap beter" met Nederland. Om de koopkracht en werkgelegenheid te verbeteren, "moeten we koers houden", zegt de minister-president in een video die hij op zijn Facebookpagina heeft gezet.

"Daarbij is het ook van belang dat we ons realiseren dat we dat doen in een onzekere internationale omgeving. Vandaar dat de begroting behoedzaam is en heel gericht investeert in terreinen die nu van belang zijn, zoals de veiligheid in ons land'', meent Rutte.

Het kabinet wil verder vorm geven aan een "weerbaar" een "veerkrachtig" Nederland. "Juist in deze tijden waarin de economie ietsjes aantrekt, maar waarin de internationale omstandigheden noodzaken tot grote voorzichtigheid en koersvastheid."

Overzicht kabinetsplannen 2015 | Tekst troonredePolitieke reacties | Economische reacties

Liveblog (gesloten) | Dossier Prinsjesdag | Upload beeld | Alle begrotingen