De Commandant der Strijdkrachten vreest dat de groeiende steun voor Defensie maar van korte duur kan zijn. 

''Ik maak me daar zorgen over. Het actuele laagje support is gewoon dun'', zei generaal Tom Middendorp maandag tijdens een bijeenkomst van de Atlantische Commissie.

Sinds het einde van de Koude Oorlog is op Defensie miljarden bezuinigd. Dinsdag op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat het ministerie weer structureel meer geld (100 miljoen euro per jaar) gaat krijgen. Dat wordt mede ingegeven door actuele crises zoals in Oekraïne en het Midden-Oosten.

Het bedrijfsleven, politici, onderzoekers en anderen moeten volgens 's lands hoogste militair ervoor zorgen dat er een ''natuurlijk draagvlak'' voor het militaire apparaat wordt gecreëerd.

''Defensie is geen windvaantje. We hebben steun nodig. Niet eventjes als er een crisis is, maar meerjarig, structureel en consequent.''

Dun

Hij ziet zowel bij publiek als politiek een verandering om niet meer te bezuinigen. ''Mensen voelen de crisis heel dichtbij komen en de Tweede Kamer voelt dat ook.'' De topmilitair spreekt van een ''kentering'', maar stelt ook dat het ''ijs wel dun'' is.

Zorgen heeft hij over het feit dat ons land veel minder dan de NAVO-norm (2 procent van het bruto nationaal product) aan Defensie uitgeeft. Momenteel is dat 1,16 procent. De generaal is blij dat het kabinet op de recente NAVO-top in Wales heeft aangegeven ''weer richting 2 procent te willen gaan''.

''Ik loop dagelijks tegen onze beperkingen aan'', aldus Middendorp. Hij wijst dan naar het feit dat de krijgsmacht maar een grote missie per keer nog kan uitvoeren en dat het bij de ondersteunende taken wel eens spaak loopt.

De mogelijkheden voor de Nederlandse militaire inzet tegen Islamitische Staat (IS) in Irak zijn volgens hem beperkt.