Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat zich ''maximaal'' inzetten om meer opvang te vinden voor asielzoekers, eventueel in leegstaande defensiegebouwen. 

Hij gaat zich wenden tot ''iedereen die vastgoed beschikbaar kan hebben dat op korte termijn geschikt is''.

Dat schrijft hij dit weekeinde aan de Tweede Kamer. Sinds de tweede helft van 2013 is het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt fors gestegen. Alleen al in de eerste acht maanden van 2014 kwamen circa 6.000 asielzoekers uit Syrië naar Nederland, schrijft hij.

Hun asielverzoeken werden of worden voor 92 procent ingewilligd. In april en mei 2014 was er volgens de bewindsman ook een piek in de instroom van Eritreeërs. Tot en met augustus waren gemiddeld achthonderd opvangplekken méér per maand nodig dan waarop was gerekend. Dat aantal gaat mogelijk nog omhoog, verwacht Teeven.

Hij denkt bij zijn zoektocht aan collega’s binnen het kabinet en verder aan gemeentes, op wie hij ''een dringend appèl'' doet.

Hij overlegt al met woonminister Stef Blok of er gebruik kan worden gemaakt van leegstaande huizen. Met de minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert "verkent hij de mogelijkheden'' van leegstaande defensiegebouwen en -terreinen.

Verder hoopt hij dat asielzoekers kunnen logeren bij familieleden.