Het kabinet moet niet denken dat een eerder aangekondigde en uitgestelde belastinghervorming niet meer nodig is nu de economie voorzichtig aantrekt. 

"Dit is juist het moment om er mee aan de slag te gaan", zei CDA-leider Sybrand Buma in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Het lijkt er volgens Buma steeds meer op dat het kabinet de belastinghervorming niet meer wil doorzetten. Voor de zomer hebben PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-leider Halbe Zijlstra ieder hun eigen verhaal verteld, zei Buma. "Het lijkt erop dat hun eigen versie belangrijker is dan het gezamenlijk komen tot een doel."

Buma wees erop dat de werkloosheid nog altijd hoger is dan in 2013. "Als die hervorming, die echt de banenmotor moet worden, niet doorgaat, dan blijven we een hoge werkloosheid houden."

Hervormingen

De hervorming gaat onder meer over minder lasten op arbeid, zodat bedrijven meer geld overhouden om mensen in dienst te nemen. Het kabinet durft er volgens Buma zijn vingers niet aan te branden. "Als er niks gebeurt, rommelen we misschien de crisis uit doordat de wereld om ons heen het beter doet, maar dan is het kabinet niet bezig Nederland sterker uit de crisis te halen. Het is een hele grote verantwoordelijkheid die het kabinet hier laat lopen."

Het CDA pleit al langer voor een vlaktaks met daarbovenop een solidariteitstarief voor hogere inkomens. Zo'n eenvoudiger stelsel met een kleinere overheid zou meer ruimte geven voor groei. "Maar ik ben zo ontzettend bang dat het kabinet doormoddert en op de winkel blijft passen. Terwijl dit het moment is om keuzes voor de langere termijn te maken."