Gemiddeld gaan huishoudens in 2015 er een half procent in koopkracht op vooruit. Dat blijkt vrijdag uit de via RTL Nieuws uitgelekte cijfers uit de Macro-Economische Verkenningen.

Uit de koopkrachtcijfers blijken mensen met een inkomen tot 2.600 euro bruto per maand er een half procent op vooruit te gaan. De inkomens van 2.600 tot 5.200 gaan 0,25 procent in de plus. Vanaf 5.200 is de stijging zelfs 0,75 procent. Het Centraal Planbureau bevestigt de cijfers via Twitter, maar geeft verder geen commentaar.

Gepensioneerden en alleenverdieners zijn de enige groepen die in koopkracht gelijk blijven. Werkenden en uitkeringsgerechtigden gaan er 0,5 procent op vooruit. Gezinnen met kinderen gaan er iets sterker (0,75 procent) op vooruit dan stellen zonder kinderen (0,5 procent).

Ook lekte vrijdag bij RTL al een deel van de Miljoenennota uit. Zo valt in het voorwoord van de minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) te lezen dat het economisch herstel nog broos is, maar dat onder meer de overheidsfinanciën, export en huizenmarkt wel tekenen van herstel vertonen.

"Dat zijn goede ontwikkelingen, maar het is nog niet genoeg om de zorgen van mensen over werk en inkomen weg te nemen", schrijft hij. "De economie zal harder moeten groeien en de werkloosheid verder moeten dalen. Daar zet het kabinet in 2015 op in. De tegenwind zal dan wat zijn gaan liggen; er is nog een lange weg te gaan.

Hij wijst erop dat er door de ''soms pijnlijke maatregelen'' vooruitgang is geboekt. 

Lekken

Eerder lekten al meer Prinsjesdagstukken uit. Zo blijkt onder meer dat de werkloosheid volgend jaar verder daalt van 650.000 naar 605.000 mensen. De economische groei wordt geraamd op 1,25 procent.

Het begrotingstekort valt volgend jaar iets hoger uit dan in de raming van het Centraal Planbureau (CPB) vorige maand en zal uitkomen op 2,2 procent. In de CPB-raming van half augustus was nog sprake van 2,1 procent.

Ook lekten al eerder koopkrachtprognoses uit. Daaruit bleek dat alleenstaanden met kinderen en een minimuminkomen er zelfs 10 procent op vooruit gaan.

De alleenverdiener met kinderen en een modaal salaris gaat er echter 2,75 procent op achteruit.

Openbaar

Na het eerste lek vroeg een groot deel van de oppositie premier Mark Rutte om de Prinsjesdagstukken daarop openbaar te maken, maar Rutte weigerde dat. Ook Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg stelt dat de begrotingsstukken voortaan eerder naar de Kamer gestuurd moeten worden en niet pas op Prinsjesdag.

Vrijdag kregen de Kamerfracties de stukken op een beveiligde USB-stick. Aanstaande dinsdag worden ze op Prinsjesdag voor iedereen openbaar.

Overzicht eerder gelekte plannen Prinsjesdag | Dossier Prinsjesdag