De Nederlandse Woonbond en de vereniging voor woningcorporaties Aedes willen dat de Tweede Kamer niet instemt met de voorgestelde bezuiniging op de huurtoeslag.

Volgens de organisaties maken huurders en woningcorporaties "zich ernstig zorgen" over de betaalbaarheid van het wonen en de koopkracht van huurders.

Eind augustus stelde minister Stef Blok voor Wonen opnieuw te bezuinigen op de huurtoeslag. Volgens de Woonbond en Aedes zullen de meeste ontvangers van huurtoeslag dan 2,50 euro per maand minder ontvangen.

Die korting komt bovenop eerdere verlagingen van de huurtoeslag, die in 2013 kon oplopen tot 27,44 euro per maand.

Afhankelijk

Volgens de Woonbond en Aedes zijn in de afgelopen jaren meer huishoudens afhankelijk geworden van de huurtoeslag. Na de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2013 is de huurprijs gemiddeld ruim 9 procent gestegen. Dat bleek vorige week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

"Steeds meer huurders komen door huurstijging en inkomensdaling financieel in de knel. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de huurders geld tekortkomt voor de noodzakelijke uitgaven." Dat zou neerkomen op bijna een miljoen huishoudens.

Sinds vorig jaar mogen woningcorporaties de huren van sociale huurwoningen weer met meer dan de inflatie verhogen. Tussen 2007 en 2012 was de toegestane wettelijke stijging niet hoger dan de inflatie. Afhankelijk van het inkomen mochten de huren vanaf juli 2013 met 4 tot 6,5 procent stijgen.

Marktconform

Het kabinet wil op die manier de huurprijzen van sociale huurwoningen meer marktconform maken. Zo passen de huren op termijn beter bij de kwaliteit van de huizen. Ook moet de huurstijging scheefwonen ontmoedigen en mensen met hogere inkomens stimuleren te verhuizen naar een duurdere huur- of koopwoning.

Het Rijk heeft corporaties en particuliere verhuurders een zogenoemde verhuurdersheffing opgelegd die in 2014 zo'n 1,1 miljard euro moet opbrengen. Dat bedrag loopt op tot 1,7 miljard in 2017. Volgens het kabinet zijn corporaties door deze extra huuropbrengsten in staat om de verhuurdersheffing te betalen.

Huur van woning stijgt 9 procent | 'Corporaties verhogen huur komende tien jaar met 70 euro'