De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn toch uitgelekt. Uit de cijfers blijkt onder meer dat de werkloosheid volgend jaar verder daalt van 650.000 naar 605.000 mensen.

Dat meldt de NOS. De economische groei wordt geraamd op 1,25 procent. Volgens de omroep houden mensen na vijf jaar koopkrachtverlies volgend jaar iets meer over in hun portemonnee.

Het begrotingstekort valt volgend jaar iets hoger uit dan in de raming van het Centraal Planbureau vorige maand en zal uitkomen op 2,2 procent. In de CPB-raming van half augustus was nog sprake van 2,1 procent.

Het tekort van 2,2 procent ligt een stuk lager dan de 2,7 procent die de schatkist naar verwachting dit jaar tekortkomt. Nederland voldoet daarmee overigens beide jaren, net als in 2013, ruim aan de Europese begrotingsnorm van een maximaal tekort van 3 procent.

Hoofdlijnen

De miljoenennota verschijnt op Prinsjesdag, volgende week dinsdag. Net als elk jaar lekten de afgelopen weken al meer hoofdlijnen uit. Premier Mark Rutte meldde donderdag eerder op de avond nog aan de Tweede Kamer dat hij geen reden zag om een onderzoek in te stellen naar het lekken van deze gegevens.

De oppositie had om een dergelijk onderzoek gevraagd. Volgens haar kunnen de stukken alleen gelekt worden door regeringspartijen of de 'bevriende oppositie' van D66, ChristenUnie en SGP.

''Op grond van de berichtgeving heeft het kabinet niet de indruk dat de begrotingsstukken, zoals die op 12 september onder embargo aan uw Kamer worden verstrekt, nu al in handen zijn van de media. Het kabinet ziet dan ook geen concrete aanleiding tot het doen van nader onderzoek'', zo stelde Rutte nog.

USB-sticks

De Kamer krijgt alle begrotingsstukken van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag onder embargo op extra beveiligde USB-sticks.

RTL Nieuws wilde via de Wet openbaarheid van bestuur de stukken voor Prinsjesdag al inzien en probeerde dat via een kort geding voor elkaar te krijgen. De rechtbank in Utrecht wees dat verzoek echter af.

Overzicht eerder gelekte plannen Prinsjesdag | Dossier Prinsjesdag