Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) wil het recht op een dagelijkse douche voor ouderen en gehandicapten die permanent zorg nodig hebben, liever niet schrappen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Dat heeft de bewindsman donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

In de brief reageert Van Rijn op een reeks wijzigingen die de Tweede Kamer heeft voorgesteld op de wet die vanaf volgend jaar de zorg moet regelen voor de meest kwetsbare groepen.

"Alles overwegende ontraad ik dit amendement. Hoewel ik geen principieel bezwaar heb tegen het amendement geef ik er de voorkeur aan dit op wetsniveau te regelen."

Woensdag ontstond tumult over het recht op een dagelijkse douche. D66 en PvdA willen, met steun van D66, een passage uit de wet halen waarin onder meer het recht op een dagelijkse douche en hulp bij de gang naar het toilet is opgenomen.

D66 en PvdA willen dat mensen dat zelf regelen in een afspraak met een zorgaanbieder. 'Maatwerk', noemden de partijen het. De PVV sprak van een 'schande'. De Tweede Kamer stemt volgende week over de wetswijziging. Dan kan als nog bepaald worden dat de passage toch wordt geschrapt.

Vaart er in houden

Van Rijn wil de vaart er in houden en de zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten per 1 januari 2015 anders regelen. Een jaar wachten met de veranderingen, zoals onder meer CDA, D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer voorstelden, vindt Van Rijn onlogisch zei hij donderdag.

''Laten we niet halverwege hoogtevrees krijgen", hield hij de Kamer voor. De volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) moet sowieso worden aangepast omdat eerder is besloten dat komend jaar onderdelen daaruit overgaan naar gemeenten en zorgverzekeraars.

''En we hebben een wet met verbeterpunten voor de langdurige zorg waar we al jaren over praten. Het zou dan toch merkwaardig zijn om die verbeteringen niet meteen mee te nemen."

Vergeten mensen

In de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) wordt geregeld dat mensen die eigenlijk 24 uur per dag zorg nodig hebben terechtkunnen in een zorginstelling. De Wlz vervangt de AWBZ waarvan in 2012 bijna 800.000 mensen gebruikmaakten.

Van Rijn gaat ervan uit dat er in 2015 ongeveer 280.000 mensen gebruik maken van Wlz waarin hij het beschermen van kwetsbare mensen en vernieuwing van de zorg samen wil laten gaan. Kern van de plannen is volgens de bewindsman dat zorg niet per se in een instelling gegeven hoeft te worden.

10.000 volgens de Kamer ''vergeten mensen’’ die nog niet weten in welke groep ze vallen, krijgen dit najaar een brief met de boodschap dat de zorg die ze nu ontvangen in 2015 niet verandert, aldus Van Rijn.

De nieuwe wet gaat ruimte bieden om te experimenteren met zogeheten persoonsvolgende bekostiging waarbij mensen zelf mogen bepalen waar het geld dat hoort bij hun recht op zorg wordt besteed. Van Rijn ziet hier wel wat in, maar wil de gevolgen ervan wel eerst goed op een rijtje zetten.

Financieringsvormen

Renske Leijten (SP) vindt dat nog meer financieringsvormen moeten worden bekeken. Zij wil zo voorkomen dat woonvormen waar bewoners hun zorgbudget bij elkaar leggen in gevaar komen als een of meer bewoners wegvallen en de begeleiding niet meer betaald kan worden.

Het debat is donderdag niet afgerond en wordt 23 september vervolgd.