Het aantal mensen uit Eritrea dat asiel zoekt in Nederland is in juli verder gedaald. In die maand klopten 104 mensen uit dit geïsoleerde Afrikaanse land aan, een halvering van de 203 in juni. 

Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. In april en mei was er een enorme piek in de instroom met bijna drieduizend asielzoekende Eritreeërs. Daardoor moest Teeven de asielopvang halsoverkop uitbreiden.

Het totale aantal asielverzoeken steeg in juli wel weer iets in vergelijking met juni, van 1.756 naar 2.052. Dat komt doordat meer asielzoekers uit Syrië hun heil zochten in Nederland, zowel Syriërs als Palestijnen uit Syrië.

Ook het aantal herhaalde aanvragen van mensen uit Irak neemt sinds juni toe. In dat land is het geweld opgelaaid door de opmars van Islamitische Staat.

Verder blijkt dat het aantal eerste asielverzoeken dit jaar tot en met juli (14.341) al vrijwel even hoog is als het totale aantal asielverzoeken in heel 2013 (14.399).