Het bedrijfsleven moet er veel meer aan doen om vrouwen in de top aan te stellen. Dat heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA) vrijdag gezegd in Den Haag.

Het is volgens de bewindsvrouw in het belang van bedrijven om meer vrouwen aan te nemen.

"Het gaat echt helemaal niet goed", reageerde Bussemaker op recente cijfers uit de Female Board Index. Daaruit blijkt dat in slechts zes procent van de besturen vrouwen zijn vertegenwoordigd. Het streefcijfer van het kabinet is dertig procent. "Laat duidelijk zijn dat bedrijven meer moeten doen dan ze nu doen. Dat is in hun eigen belang." 

"Het gaat steeds meer om een war on talent", benadrukte Bussemaker. We weten dat vrouwen beter opgeleid zijn tegenwoordig; universiteiten en hogescholen hebben meer vrouwelijke studenten. Zij studeren ook vaak sneller en beter af. Het is zaak voor bedrijven om al die talenten niet te verliezen." 

Bussemaker zei komende weken nader in te gaan op de cijfers, ze neemt dan het rapport 'Talent naar de Top' in ontvangst.