In de Tweede Kamer bestaan veel vragen over de nieuw op te richten 'NAVO-flitsmacht', een militair onderdeel dat zeer snel inzetbaar is bij conflicten. 

Dat bleek woensdag tijdens een debat in Kamer over de NAVO-top die donderdag en vrijdag in Wales wordt gehouden. De flitsmacht is een reactie op snel opkomende conflicten.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) zei dat ze het voornemen heeft een compagnie van de Luchtmobiele Brigade bij te dragen aan de Very High Readiness Joint Task Force ofwel flitsmacht.

Het gaat om een proef die volgend jaar wordt gehouden. De flitsmacht moet in twee dagen inzetbaar zijn.

Onder meer de VVD, D66 en ChristenUnie willen meer weten over de parlementaire verantwoordelijkheid bij de inzet van de nieuwe strijdgroep en hoe het financieel geregeld zal worden. Volgens de PvdA moet er gekeken worden naar een ''gevarieerdere toolbox'' bij snel opkomende conflicten.

Ontwikkeling

De bewindsvrouw benadrukte dat het ''een product in ontwikkeling'' is. De inzet in de flitsmacht is overigens niet permanent. Het gaat om een roulatiesysteem en de Kamer zal volgens haar precies weten wanneer ons land eraan meedoet.

De flitsmacht wordt het speerpunt van de al bestaande NAVO-interventiemacht NRF. De NRF heeft een reactietijd van 5 tot 30 dagen. Dat moet sneller vanwege de snel opkomende conflicten die zich de afgelopen jaren steeds vaker langs de grens van het NAVO-gebied voordoen.