Het verhogen van de assurantiebelasting levert het Rijk minder op dan van tevoren op was gerekend.

Dat meldt de Algemene Rekenkamer dinsdag.

De verhoging van deze belasting heeft de schatkist tussen 2011 en 2013 ruim 1,5 miljard euro opgeleverd. Dat is 70 miljoen euro minder dan het kabinet had geraamd.

De overheid ging er ten onrechte van uit dat consumenten elk jaar meer zouden uitgeven aan verzekeringspremies. Maar in werkelijkheid groeiden die uitgaven minder hard en werden er juist minder verzekeringen verkocht. 

Alleen als er dit jaar 9,6 procent meer verzekeringen verkocht worden, wordt ook de geraamde opbrengst voor dit jaar gehaald.

Verschil

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wijt het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde belastingopbrengst vooral aan tegenvallende economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Om dat verband aan te tonen, is extra onderzoek nodig.

Maar de minister wil niet elke maatregel uit het regeerakkoord nader laten onderzoeken. "De Algemene Rekenkamer geeft aan daar begrip voor te hebben, maar vindt evaluaties wel gewenst voor de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen."

Tariefsverhoging

De tarieven voor deze belasting zijn in twee stappen verhoogd van 7,5 procent naar 21 procent. Door de verhoging van de assurantiebelasting zijn bijvoorbeeld auto-, inboedel- en brandverzekeringen 12,6 procent duurder geworden.

Een huishouden betaalt nu gemiddeld 970 euro per jaar aan premies en belastingen voor verzekeringen. Daarvan gaat 170 euro op aan assurantiebelastingen. Voor de tariefsverhoging lagen die bedragen op respectievelijk 860 euro en 61 euro.