Het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de basisbeurs loopt enige vertraging op.

Voor het zomerreces heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) aangegeven dat het wetsvoorstel rond 2 september in de Kamer zou liggen, maar het advies van de Raad van State is nog niet af.

Bussemaker verwacht nu het wetsvoorstel nog wel deze maand te kunnen aanbieden, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De standaardprocedure bij wetgeving is dat een wetsvoorstel naar de Raad van State wordt gestuurd voor advies. Zodra het advies klaar is volgt er een reactie van de bewindspersoon en worden eventueel wijzigingen aangebracht op basis van dit advies. 

Pas daarna wordt het wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd en komt het stuk openbaar.

Half juli

Volgens een woordvoerder van de Raad van State is het niet vreemd dat het advies nog niet af is.

"Het voorstel van Bussemaker is pas half juli bij ons binnengekomen. En in de regel is ons streven om binnen twee a drie maanden te adviseren dus dan kom je uit op eind september of begin oktober. Dat is nog steeds ons streven."

De woordvoerder wil niet zeggen of het advies mogelijk eerder af is.

De voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Tom Hoven, wil dat de invoering van het leenstelsel een jaar wordt uitgesteld als de vertraging langer op zich laat wachten. "Anders wordt de voorlichting voor nieuwe studenten te krap", aldus Hoven.

Voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) Falco Carelsz laat in een reactie weten te hopen dat het uitstel leidt tot afstel. Volgens hem moet er eerst meer duidelijkheid komen over hoe de overheid denkt de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.

Hoorzitting

Onduidelijk is of een hoorzitting, die voor volgende week gepland staat in de Tweede Kamer, doorgang vindt. 

Het leenstelsel moet volgend studiejaar ingaan. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de (aankomend) studenten willen de minister en de Kamer enige vaart zetten achter de behandeling van het wetsvoorstel.

Een eerdere poging van Bussemaker om een leenstelsel in te voeren mislukte, omdat de politieke steun ontbrak. In het voorjaar kwam de minister tot een politiek akkoord met D66 en GroenLinks. Deze partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.