Toenmalig minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer in 2009 ten onrechte niet ingelicht over een financiële toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. 

Ook is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) destijds ten onrechte niet betrokken bij de besluitvorming over deze regeling.

Dat heeft huidig minister Edith Schippers maandagavond aan de Tweede Kamer geschreven. De afspraak met het EMC over een ruimere garantieregeling voor kapitaallasten werd gemaakt in verband met de voorgenomen nieuwbouw bij het academisch ziekenhuis.

De toezegging van Klink ''lijkt niet in overeenstemming met de regels die gelden ten aanzien van staatssteun en mijn eigen beleidslijn'', schrijft de minister. Ze zal de feiten van de zaak en de juridische gevolgen op een rij zetten en de Kamer zo snel mogelijk informeren wat ze besluit daarmee te doen.

Brieven

Aanleiding van de brief is berichtgeving van Zembla op maandag. Het onderzoeksprogramma is in bezit van brieven van het ministerie en interne stukken van de NZa. Op 11 mei 2009 zou VWS in een brief een toezegging van honderd miljoen euro hebben gedaan aan het ziekenhuis zonder medeweten van de Tweede Kamer.

De NZa en het EMC zijn volgens Schippers destijds samen aan de slag gegaan om de garantieregeling verder uit te werken. Het ministerie heeft daarbij geen bemoeienis gehad, aldus de minister. Eind 2011 bleek dat er tussen NZa en het ziekenhuis vragen bestonden over de interpretatie van de afspraak van Klink.

De NZa heeft het ziekenhuis toen gevraagd eerst te overleggen met het ministerie om een en ander te verhelderen. Dat overleg loopt nog steeds.

Schippers had de Kamer dinsdag willen informeren over deze zaak, bij de presentatie van een officieel onderzoeksrapport over het interne functioneren van de NZa.