Herinvoering van een zes maanden durende dienstplicht voor man en vrouw. Daarvoor pleit Joram van Klaveren van VoorNederland (VNL) in een maandag gepresenteerde initiatiefnota.

De dienstplicht moet over een periode van acht jaar gefaseerd worden ingevoerd.

De dienstplicht werd in 1996 opgeschort. Er is al verschillende keren eerder geopperd om die weer in te voeren, onder meer in 2007 door toenmalig burgemeester Job Cohen van Amsterdam en een jaar later door Dick Berlijn, die toen Commandant der Strijdkrachten was.

De kans dat het VNL lukt, is miniem. In de Tweede Kamer is er nooit veel steun geweest voor het idee. Het is namelijk een dure operatie. VNL wil structureel 5 miljard extra aan Defensie uitgeven. Herinvoering van de dienstplicht zal honderden miljoenen per jaar gaan kosten.

Criminaliteit

Maar daar staan voordelen tegenover, meent Van Klaveren. Volgens hem zal dienstplicht de band tussen samenleving en leger versterken, draagt die bij aan de bestrijding van de jeugdcriminaliteit en helpt die de krijgsmacht bij het wegwerken van personeelstekorten. Ook de oplopende internationale spanningen spelen een rol bij de wil de dienstplicht weer in te voeren.

Van Klaveren denkt dat jaarlijks circa zestigduizend jongeren vanaf hun achttiende hun dienstplicht kunnen vervullen. Hij wil het beroepsleger niet afschaffen; de dienstplichtigen vormen hierop een aanvulling. De dienstplichtigen worden in zijn plannen niet uitgezonden op buitenlandse missies.